Vestis no Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra
Apskatīt komentārus (0)


25.11.2013


JAUNUMI

Eiropas Komisija: Dota zaļā gaisma Eiropas Savienības programmai Erasmus+
20.11.2013
Š.g. 19. novembrī Eiropas Parlamentā tika apstiprināta jaunā ES programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+, kas sāksies 2014. gada janvārī. Septiņu gadu programmas mērķis ir uzlabot prasmes un piemērotību darba tirgum, kā arī atbalstīt izglītības, apmācības modernizāciju un jaunatnes sistēmas. Vairāk nekā 4 miljoni cilvēku saņems atbalstu, lai studētu, mācītos, strādātu vai veiktu brīvprātīgo darbu ārvalstīs, tostarp 2 miljoni augstākās izglītības studentu, 650 000 profesionālās izglītības studentu un mācekļu, kā arī vairāk nekā 500 000 cilvēku, kas pieteiksies jauniešu apmaiņas programmām vai brīvprātīgajam darbam ārzemēs. Erasmus+ arī nodrošinās finansējumu izglītības un apmācības personālam, jaunatnes organizāciju darbiniekiem un partnerībām starp universitātēm, koledžām, skolām, uzņēmumiem un bezpeļņas organizācijām.

Informācija pieejama internetā: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15787

ES daudzgadu kultūras atbalsta programma "Radošā Eiropa" apstiprināta Eiropas Parlamentā
20.11.2013
19. novembrī Eiropas Parlaments plenārsēdes galīgajā balsojumā apstiprināja Eiropas Savienības daudzgadu budžetu 2014. - 2020. gadam. Jaunās programmas „Radošā Eiropa” septiņu gadu darbības periodam tiek piešķirti 1.46 miljardi eiro, kas ir par 9% vairāk nekā līdzšinējām programmām „Kultūra” un „MEDIA”.

Informācija pieejama internetā: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15788

Sadalīts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” dāvināšanai (ziedošanai) paredzētais finansējums
19.11.2013
Valdība š.g. 19. novembrī izskatīja Zemkopības ministrijas informatīvo ziņojumu par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu 2 800 000 latu apmērā un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2013.gadā. Informatīvais ziņojums sniedz informāciju sabiedrībai par pieejamo finansējumu dāvināšanai, tādējādi nodrošinot visiem sabiedrības locekļiem vienādas iespējas pretendēt uz ziedojuma saņemšanu.

Informācija pieejama internetā: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15786

Izsludināts projektu konkurss ERAF 2.1.1.1.aktivitātē "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"
19.11.2013
Izglītības un zinātnes ministrija līdz 2014.gada 3.februārim izsludina trešo projektu iesniegumu atlases kārtu Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2.1.1.1.aktivitātē "Atbalsts zinātnei un pētniecībai". Aktivitātes mērķis ir atbalstīt praktiskas ievirzes pētniecības projektus, kuri sekmētu zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecības rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī noteiktajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem. Projekta iesniedzējs var būt Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija – zinātniskais institūts, augstskola vai augstskolas zinātniskais institūts.

Informācija pieejama internetā: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15784

Izsludināts projektu konkurss ES programmas "Progress" ietvaros
21.11.2013
ES programmas „Progress” ietvaros līdz 2014.gada 15.janvārm izsludināts projektu konkurss VP/2013/010 "Nodrošināt prasmes izaugsmei un nodarbinātībai". Konkursa mērķis ir veicināt jaunas sadarbības formas partnerībām starp darba tirgus publiskā un privātā sektora dalībniekiem (piemēram, sociālajiem un nodarbinātības dienestiem, uzņēmumiem, tai skaitā mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, tirdzniecības kamerām, apmācību un izglītības pakalpojumu sniedzējiem, sociālajiem partneriem, darba tirgus monitoringa un uzraudzības instrumentiem) ar mērķi risināt prasmju trūkumu un neatbilstību salāgojot darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu ES. Projektus ir tiesīgas iesniegt juridiskās personas - sociālie partneri; valsts un pašvaldības iestādes; nevalstiskās organizācijas (bezpeļņas organizācijas); peļņas organizācijas; pētnieciskas organizācijas, institūti, universitātes.

Informācija pieejama internetā: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15792

Izsludināts konkurss valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecības, rekonstrukcijas vai renovācijas atbalstam
19.11.2013
Lauku atbalsta dienests no 2013.gada 13.decembra līdz 2014.gada 15.janvārim izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" aktivitātē "valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija". Projektus konkursa ietvaros var iesniegt Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi".

Informācija pieejama internetā: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15785

PASĀKUMI

Seminārs par nevalstiskajām organizācijām aktuālajiem juridiskajiem jautājumiem
27.11.2013, Rīga
NVO namā, Laimdotas ielā 42, 27. novembrī, plkst.14.00 notiks informatīvs seminārs par nevalstiskajām organizācijām (NVO) aktuālajiem juridiskajiem jautājumiem. Semināru vadīs NVO juriste Marija Heislere – Celma. Pieteikties semināram lūdzam līdz 26. novembrim, sūtot e-pastu:
nvonams@riga.lv

Informācija pieejama internetā: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/15791_530

Seminārs Rīgā "Kā jaunais Būvniecības likums mainīs būvniecības procesu"
02.12.2013, Rīga
Ar mērķi informēt par galvenajām izmaiņām būvniecības procesā līdz ar jaunā Būvniecības likuma stāšanos spēkā 2014.gada 1.februārī, Ekonomikas ministrija ir uzsākusi reģionālo semināru ciklu Latvijas pašvaldību pārstāvjiem un visiem citiem interesentiem. Seminārs notiks 2013.gada 2.decembrī Rīgas Tehniskās universitātes Lielajā aulā (Kaļķu ielā 1, Rīgā) no plkst.10.00 līdz 13.00. Dalībai seminārā aicinām reģistrēties līdz 2013.gada 25.novembrim, nosūtot vārdu un uzvārdu uz e-pasta adresi:
dace.seile@em.gov.lv vai informējot telefoniski: 67013030.

Informācija pieejama internetā: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/15782_527

Bezmaksas seminārs "Eiropas Kopienas atbalsta programmas uzņēmumu izaugsmei"
16.12.2013, Rīga
2013. gada 16. decembrī LIAA konferenču zālē 2. stāvā (Rīga, Pērses iela 2) tiek organizēts bezmaksas seminārs "Eiropas Kopienas atbalsta programmas uzņēmumu izaugsmei". Semināra mērķis ir iepazīstināt ar jauno Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas ietvarprogrammu "Horizonts 2020". Aicinām piedalīties pētniecībā ieinteresētos Latvijas mazos un vidējos uzņēmumus (MVU). Īpaši aicināti ir pārtikas, lauksaimniecības, zivkopības, biotehnoloģiju, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozaru pārstāvji. Pieteikšanās semināram līdz 13. decembrim, aizpildot elektronisko pieteikuma formu LIAA mājaslapā.

Informācija pieejama internetā: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/15789_528

 

Jūsu reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri
Rīgas reģionā – Rīga (67217975)
Kurzemē - Saldus (63807276)

Latgalē - Daugavpils (65423801)
Vidzemē - Valmiera (64219021)
Zemgalē - Jelgava (63028454) un Jēkabpils (65207419)

 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA