117098

Zīmējumu konkursa “Mana bērnība mūsdienīgā Eiropā” noslēgums
08.06.2021


Maijā mēnesī Europe Direct Austrumlatgalē sadarbībā ar Krāslavas novada centrālā bibliotēku aicināja bērnus un jauniešus no 5 līdz 18 gadiem piedalīties zīmējumu konkursā "Mana bērnība mūsdienīgā Eiropā”.

Zīmējumu konkursā "Mana bērnība mūsdienīgā Eiropā” piedalījās 62 bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem. Konkursam tika iesniegti 67 zīmējumi

Savos iespaidos un priekā dalījās Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādes ,,Pīlādzītis” audzēkņi, Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Varavīksnes vidusskolas skolēni, Dagdas vidusskolas un  Krāslavas Grāfu Plāteru v.n. pamatskolas audzēkņi.

Konkursa uzvarētāju rezultāti tiks paziņoti 14.06. plkst. 11.00. pie Krāslavas novada centrālās bibliotēkas. 

 
      Atpakaļ