Ūdenssaimniecības būvniecības darbi Nagļu ciemā tuvojas noslēgumam
Apskatīt komentārus (0)


05.12.2014


Vasarā uzsāktie būvniecības darbi Rēzeknes novadā Nagļu ciemā ūdenssaimniecības uzlabošanai tuvojas noslēgumam. „Būvfirma Vītols” ir veikusi dzeramā ūdens urbuma rekonstrukciju, ūdensvada izbūvi un rekonstrukciju, uzlabojusi kanalizācijas sistēmu un uzstādījusi jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas. Kopējā būvdarbu summa sastāda 3988 592 eiro, no kura 85% sastāda Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. Darbus pieņemt ekspluatācijā paredzēts pirms Ziemassvētkiem. Ciema iedzīvotājiem kvalitatīvāks dzeramais ūdens būs kā Ziemassvētku dāvana.

Projekta īstenošana uzsākta 2013.gadā, kad Rēzeknes novada Nagļu pagasts parakstīja ūdenssaimniecības attīstības projektu „Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ar ERAF līdzfinansējumu.

Nagļu ciems atrodas Rēzeknes novada Nagļu pagasta centrā. Nagļi atrodas Lubāna ezera – Latvijas lielākā ezera tiešā tuvumā, kas ietilpst Daugavas sateces baseinā. Galvenie uzņēmējdarbības virzieni Nagļu pagastā ir zvejniecība un zivsaimniecība. Daļa Nagļu pagasta ir iekļauta dabas liegumā „Lubāna mitrājs”. Attīrītie notekūdeņi no divām ūdenssaimniecības sistēmā Centrs un Zvīņas ieplūst Rēzeknītes un Vecmaltas upēs.

Īstenojot ūdenssaimniecības attīstības projektu, tiks nodrošināts kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens Nagļu ciema 75% iedzīvotājiem. Rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, tiks samazināti ūdens zudumi par 4,5%, infiltrācija gadā samazināsies par 8,6%. Tiks uzlabota NAI darbības efektivitāte un energoefektivitāte, samazināsies elektroenerģijas patēriņš no 1,25 Kw/m3 uz 1,12 kWh/m3 gadā. Ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta realizācija ietver tiešos ieguvumus (efektus), kas dod tūlītēju lokālu ieguvumu no projekta realizācijas, un netiešos efektus, kas ilgākā laika posmā iespaido teritoriju kopumā. Realizējot ūdenssaimniecības attīstības projektu, tiešie ieguvumi ir:

1) nodrošināta dabas resursu racionāla izmantošana (panāk ar ūdensskaitītāju uzstādīšanu; energoefektīvām iekārtām, nepamatotu ūdens zudumu samazināšanu);

2) uzlabota ūdens apgādes drošība – nodrošināta sistēmu darbība elektroapgādes traucējumu gadījumā; veikts sacilpojums, nomainīti bojātie un kritiskā stāvoklī esošie cauruļvadi;

3) samazināts kanalizācijas sistēmas avāriju risks un notekūdeņu noplūde Latvijas lielākajā Lubāna ezera sistēmā;

4) samazināts risks pazemes un virszemes ūdeņu piesārņojumam, ko varēja radīt nepietiekami izolētas iekārtas;

5) samazināta cilvēkresursu noslodze, kas saistīta ar iekārtu un avārijas cauruļvadu remontu un nomaiņu;

6) uzlabota pagasta ūdenssaimniecības infrastruktūra kopumā;

7) palielinātas iespējas uzņēmējdarbības, tūrisma un saimnieciskās darbības straujākai attīstībai Nagļu pagastā.

Viktors Vasiļevskis

Nagļu pagasta pārvaldes vadītājs

 

  


      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA