Tiek izsludināti projektu konkursi vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātēs finansējuma saņemšanai 2015.gadā
Apskatīt komentārus (0)


04.12.2014


Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2014.gada 1.decembra sēdes Nr.17 lēmumiem, izsludina projektu konkursus vadlīnijā  „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” finansējuma saņemšanai 2015.gadā.

Projektu konkursu mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība.

Konkursu ietvaros projektu pieteikumus var iesniegt šādu aktivitāšu īstenošanai:

  1. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai (kopējais pieejamais finansējums EUR 160 000, projektu iesniedzēji – biedrības, nodibinājumi, zinātniskās institūcijas);
  2. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai (kopējais pieejamais finansējums I kārtā EUR 70 000, projektu iesniedzēji – biedrības, nodibinājumi);
  3. Zivju resursu aizsardzības pasākumi (kopējais pieejamais finansējums EUR 80 000, projektu iesniedzēji – biedrības, nodibinājumi).

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 29.decembris – 2015.gada 29.janvāris.

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu vai elektroniskā dokumenta veidā.

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi”, „Projektu konkursa nolikumi”.

Sīkāka informācija par konkursu: tālr.: 67503322, 67503307, 67503350, e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv

Informācijas avots: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA