Skolēni pārliecinās, ka dzīve laukos ir daudzveidīga
Apskatīt komentārus (0)


01.12.2017


Dricānu vidusskola ir viena no deviņām skolām, kas iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs”. Tā ir skola, kura kā pamatvērtības noteikusi izaugsmi, patriotismu, cieņu, atbildību, kura lepojas ar piešķirto Latvijas ekoskolas nosaukumu. Moderna, atvērta jaunajam, ar atsaucīgu pedagogu kolektīvu.

Vērtējot minēto, šķita, ka tieši šīs skolas audzēkņi pelnījuši iespēju piedalīties VLT aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” apakšaktivitātē „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” ar mērķi radīt interesi par lauksaimniecības nozari un popularizēt lauksaimniecības profesionālo izglītību.

Izbraukuma dienā veiksmīgi iekļāvāmies grafikā. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība ir nepilnas stundas brauciena attālumā no Dricāniem. Barkavā audzēkņiem atliek vien labi mācīties, jo tam ir visi priekšnosacījumi. Dienesta viesnīca un daļa mācību telpu atrodas vienā ēkā. Blakus tai plašs mācību komplekss praktiskajām nodarbībām, zāle, auditorijas, bibliotēka. Gan viesnīca, gan atpūtas un mācību telpas izremontētas, gaišas. Remontdarbus veic paši audzēkņi. Struktūrvienība piedāvā vairākas mācību programmas. Mūs interesēja tieši profesionālās vidējās izglītības un jauniešu garantiju programmas. Apgūtās profesijas ir ne tikai garants iespējām darba tirgū, iemaņas noder sadzīvē vai sava biznesa izveidē – būvnieka prasmes, lauksaimniecības pamati, viesnīcu pakalpojumu sniegšanas prasmes. Meitenes ieinteresēja iespēja garantiju programmā apgūt skaistumkopšanas iemaņas. Barkavas struktūrvienība piedāvā plašas aktīvās atpūtas, sporta, jaunrades iespējas. Audzēkņi sekmīgi piedalās dažādos projektos. Profesionālās meistarības un jaunrades konkursos valsts mērogā gūti augsti rezultāti. Skola var lepoties ar tūrisma laboratoriju – baseins, pirts, burbuļvanna, kamīns. Kā arī ar uzņēmīgo audzēkņu Voldemāra, Armanda un Lindas atvērto uzņēmumu “Ūga”. Struktūrvienības vadītāja Silvija Smeltere un pedagogi ar prieku stāstīja, rādīja, arī uzdeva jautājumus bērniem un uzslavēja par zināšanām un interesi. No šī apmeklējuma skolēniem patika gaišie, pārdomāti izremontētie mācību korpusa plašie koridori, dienesta viesnīcas mājīgums. Protams, uzņēmuma “Ūga” jauniešu piedāvātie kokteiļi un vispārējā struktūrvienības darbinieku viesmīlība.

No Barkavas sekoja pārbrauciens uz AS “Lazdonas piensaimnieks”. Bērnus nedaudz pārsteidza pati ražošanas ēka, bija iedomājušies to esam lielāku. Lazdona ir viens no vecākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem Latvijā. Notikušas reorganizācijas, kas sekmējušas uzņēmuma stabilitāti. Ekskursijas laikā tika iepazīts viss piena pārstrādes process, skatoties, kā no piena, ievērojot tehnoloģiskos procesus, var iegūt dažādus produktus. Tehnoloģes stāstīto klausīties mazliet traucēja ražotnē esošais troksnis, tomēr vērot, kā notiek krējuma, sviesta, biezpiena sagatavošana, produkcijas svēršana, iesaiņošana, bija interesanti. Atsevišķā telpā top dažādi deserti – krēmi, biezpiena torte “Liene” un saldais sieriņš, jogurti un debesmanna. Šeit tiek gatavots ekskluzīvs produkts gī sviests. Pie degustācijas galda tehnoloģe pastāstīja, ka ir vairāki produkti, kuriem piešķirta zaļās karotītes zīme. Apmeklējuma laikā patika tas, ka darbinieki, kurus redzējām diezgan daudz, bija smaidīgi, laipni.

Apmeklējot pienotavu, skolēni varēja pārliecināties par vietējās lauksaimniecības produkcijas noieta iespējām, par saražotās produkcijas kvalitāti un daudzveidību. Redzēt, kādi ir darba apstākļi, cik daudz dažādi pienākumi ir darbiniekiem.

Turpat, 3 minūšu pārbraucienā no Lazdonas, Madonā atrodas ģimenes uzņēmums SIA “Madonas Karameles”. Pie Lindas un Arņa Blaževičiem bērniem ļoti iepatikās. Uzņēmuma vadītājs pastāstīja, ka pirms vairākiem gadiem izlasīts raksts ārzemju žurnālā par karamelēm, bijis pamats idejai. Šī ideja realizējusies pievilcīgā biznesā. Neilgā laikā karameļu ražotne guvusi atpazīstamību. Nenoliedzama loma tam, ka uzņēmumā viesojušies itāļi, ukraiņi, ķīnieši, ir labajai sadarbībai ar pašvaldību. Pašvaldība arī uzrunājusi jauno ģimeni par dalību projektu konkursā “Madona var labāk”. Rezultātā tika atvērta karameļu darbnīca. Nākotnē ražotne tiks paplašināta ar domu par eksportu.

Viss karameļu sagatavošanas process uzskatāmi vērojams digitāli. Interesanti bija skatīt, kā sagatavo masu, no kuras tālāk veido karameles. Masa, to enerģiski staipot, no krāsainas, pakāpeniski kļūst gaiša. Tieši šis darbs ir fiziski grūtākais. Bijuši darbinieki, kuri nav varējuši slodzi izturēt. Karameļu gatavošana ir radošs process, interesants, māksliniecisks, tajā pašā laikā ļoti precīzs, akurāts. Tiek veidotas dažnedažādas figūras, zīmējumi. Krāsas ir dabīgas. Darbnīcā var pieteikt pasūtījumu, arī specifisku. Rosība sākās, kad katrs varēja uztaisīt karameles sev līdzņemšanai. Tapa dažādas formas – cipari, sirsniņas, ziedi, ģeometriskas figūras. Šāda nodarbe bērniem ļoti patika.

SIA “Madonas Karameles” ir piemērs skolēniem, kādus rezultātus var sasniegt ar izdomu, uzņēmību, atbildību un zināšanām.

Informatīvās dienas temats bija akcentēts uz to, ka dzīve laukos ir daudzveidīga, lauksaimniecība nav tikai vienkārši darba darīšana. Izvērtējot notiekošo pagastā, tika parādīts, kā var nonākt līdz idejai par uzņēmējdarbību, ka idejas realizēšanai nepieciešamas zināšanas.

Lauksaimniecība ir sena, unikāla. No visas dabas daudzveidības lauksaimniecības produkcijas iegūšanai tiek izmantota neliela daļa. Toties tā ir vesela, savstarpēji saistīta ķēde, kurā pakārtoti darbojas simtiem tūkstošu dažādu sugu. Temats – plašs un saistošs. Katrā no nozarēm ir interesanti fakti.

Konkursa veidā, uzdodot dažādus jautājumus, tika noskaidrots, cik un ko skolēni zina par lauksaimniecību. Piemēram, kāds labums lauksaimniecībā ir no kukaiņiem, putniem. Kad jāsēj vasarāji, kad ziemāji, kad griķi? Kur var apgūt ar lauksaimniecību saistītas profesijas? Par pareizajām atbildēm visvairāk konfekšu nopelnīja Jānis Dembovskis. Ļoti azartiski konkursā iesaistījās Aurēlija Zariņa un Jānis Saulītis.

Skolēniem mājās vajadzēja aizpildīt anketas, atbildot uz 15 jautājumiem. Anketu dati tika apkopoti, lai varētu izvērtēt bērnu redzējumu par notiekošo laukos, viņu attieksmi pret dzīvi laukos un skatījumu nākotnē. Aptaujā piedalījās 17skolēni no 7. un 8. klases.

Atbildot uz jautājumu, kāpēc cilvēki izvēlas dzīvot laukos, 14 anketās bērni norādījuši, ka laukos mierīgāk, atzīmētas vairākas atbildes, ka pilsētā nepatīk, ka laukos drošāk. Pie jautājuma, ko darīs jaunieši pēc vidusskolas vai profesionālās skolas beigšanas, 10 bērni atzīmējuši variantu par tālāku mācīšanos. Patīkami, ka neviens nebija atzīmējis variantu par braukšanu uz ārzemēm. Diemžēl nebija arī nevienas atbildes par atgriešanos savā pagastā, lai gan pirms tam uzsvērtas atbildes par labu laukiem. Bērni augs, mācīsies, studēs, mainīsies uzskati. Mainīsies arī atbildes uz šīs anketas jautājumiem.

Anastasija Saleniece, 
LLKC Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultante
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA