Seminārs par tulku un tulkotāju profesijas iespējām Eiropas Savienībā
Apskatīt komentārus (0)


27.11.2015


23. novembrī Rēzeknes Augstskolā notika Europe Directinformācijas centra Austrumlatgalē rīkotais seminārs par studiju iespējām Eiropas Savienības valstīs. Semināra laikā Ventspils Augstskolas pasniedzēja Ieva Vizule stāstīja par tulku un tulkotāju darbu specifiku, kā arī dalījās savā praktiskajā pieredzē.

Tulki nodarbojas ar mutisko ( konsekutīvo un/vai simultāno jeb sinhrono) tulkošanu, savukārt tulkotāji veic visu veidu rakstisko tulkošanu. Rēzeknes Augstskolā,
Baltijas Starptautiskajā Akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē, Ventspils Augstskolā, Ekonomikas un Kultūras augstskolā un Starptautiskajā praktiskās psiholoģijas augstskolā iespējams apgūt šīs profesijas iespējams apgūt uzreiz pēc vidusskolas beigšanas (bakalaura līmenī).

Semināra dalībniekiem bija iespēja uzzināt arī par tulka un tulkotāja tālākizglītības iespējām. Maģistra grādu var iegūt Ventspils Augstskolā, studiju programmā „Juridisko tekstu tulkošana”, Latvijas Universitātē, studiju programmā „Rakstiskā tulkošana” un Rīgas Tehniskajā Universitātē, studiju programmā „Tehniskā tulkošana”.

Jāpiebilst ka, Latvijas universitātes un augstskolas sniedz jebkuram studentam iespēju studēt ārzemēs vienu vai divus semestrus, piedaloties starptautiskajā Eiropas Savienības apmaiņas programmā ERASMUS+. Programmas mērķis ir sniegt lielāku atbalstu studentiem, kuri vēlas uzlabot valodu zināšanas un paaugstināt kvalifikāciju, studējot kādā no Eiropas Savienības valstīm.

Semināra laikā I. Vizule informēja studentus par šķēršļiem un neierastām situācijām, ar ko nākas saskarties, apgūstot un praktizējot tulkošanu Eiropas līmenī, jo darbs Eiropas Savienības iestādēs prasa lielu uzmanību un, galvenais, labas valodu zināšanas, kuras tiek pārbaudītas ar Eiropas valodu prasmes līmeņu – pašnovērtējuma tabulu (European language levels test-EN). Sīkāku informāciju var iegūt internetā:http://europa.eu/epso/discover/job_profiles/language/, kur arī var iepazīties ar prakses iespējām Eiropas Savienības iestādēs.

Semināra dalībniece, RA profesionālās bakalaura studiju programmas „Lietišķā komunikācija un tulkošana” 3.kursa studente Jekaterina Vaļiuļina pozitīvi novērtēja seminārā iegūto informāciju: „Bija interesanti klausīties, kā par tulkošanas definīcijām, teoriju, principiem un sistēmu runā citas augstskolas pasniedzēja. Tika pastāstīts, ka tulkiem un tulkotājiem ir nepieciešamas vispārējas zināšanas dažādās jomās, kā, piemēram, matemātikā, mūzikā, mākslā, ekonomikā u.c.”.

Arī pārējie dalībnieki bija vienisprātis, ka vieslektori, kuriem ir praktiskā darba pieredze, spēj labāk ieinteresēt studentus savā profesijā, līdz ar to viņu lekcijas ir viegli izprotamas un interesantas.

Uzziņai: EUROPE DIRECT ir visu Eiropas Savienību aptverošs tīkls, kas ļauj iedzīvotājiem saņemt nepieciešamo informāciju un sazināties ar Eiropas Komisiju savas dzīvesvietas tuvumā. Latvijā ir deviņi Europe Direct informācijas centri, kas sniedz informāciju, padomu un palīdzību, uzklausa iedzīvotāju jautājumus, viedokļus un ieteikumus, kā arī nodrošina vietējām vajadzībām pieskaņotu informāciju.

Evita Bistrova
Rēzeknes Augstskolas 4. kursa studente
Studiju programma „Uzņēmējdarbība”
Studiju modulis „Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs”
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA