118771

Semināri bibliotēkā (11.2021.)
26.11.2021


Šogad, novembra mēnesī, pateicoties Europe Direct Austrumlatgalē projektam, Krāslavas novada centrālā bibliotēka organizēja divus seminārus - “Sadarbība ar medijiem digitālajā Eiropā” un “Dzimtas koks – savu dzimtas sakņu apzināšana”, izmantojot tiešsaistes platformu ZOOM.

Semināra “Sadarbība ar medijiem digitālajā Eiropā” lektore bija Guna Spurava - pētniece no Tamperes Universitātes Informācijas tehnoloģiju un komunikāciju zinātņu fakultātes Somijā. Gunas Spuravas  galvenais darbības virziens ir izpratnes veicināšana par medijpratības un digitālās pratības lomu sabiedrībā, ar īpašu uzsvaru uz pedagogu, bibliotekāru un neformālās izglītības pārstāvju lomu medijpratības veicināšanā.

Medijpratīgu indivīdu raksturo zināšanas, prasmes un spējas, kas ļauj viņam orientēties un līdzdarboties mediju vidē, pārzināt mediju vides darbības principus, saprast medijos izmantoto valodu un ietekmes veidus, kā arī izprast mediju lomu sabiedrībā.

Semināra laikā visiem interesentiem lektore Guna Spurava pastāstīja:

  • par medijpratībām un medijpratības lietošanas iemesliem (arī bērnu un jauniešu); 
  • par Latvijas mediju vidi un pārmaiņām mediju vidē (transformācija no tradicionālajiem uz digitālajiem medijiem);
  • par algoritmu lomu un sabiedrības datafikāciju;
  • par informācijas krīzi un dezinformāciju;
  • par aktuālākajām tendencēm sociālo mediju lietojumā (TikTok);
  • par influenceriem.

Semināra dalībnieki ieguva plaša spektra zināšanas, kas palīdzēs veidot izpratni par aktuālo situāciju mediju vidē un medijpratības pieaugošo lomu. 

Semināra “Dzimtas koks – savu dzimtas sakņu apzināšana” lektore Andra Zubko-Melne ir novadpētniece ar 28 gadu pieredzi ciltskoku veidošanā. 

Andra Zubko-Melne dalījās ar savu pieredzi dzimtas koku veidošanā, stāstīja par administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu identificēšanu, par vietvārdiem Latgalē, kā arī deva skaidrojumu par ģenealoģiskajiem avotiem, kur meklēt un iegūt informāciju par dzimtas vēsturi - elektroniskajās datubāzēs, vēstures liecību arhīvos un citās informācijas ieguves vietās. 

Semināra laikā dalībnieki ieguva plašu informāciju un nepieciešamās priekšzināšanas dzimtas vēstures izpētei un sava dzimtas koka izveidei. Dalībniekiem parādījās jauna motivācija turpināt pētīt radu rakstus un savu dzimtu tālāk. 

Liels paldies lektorēm Gunai Spuravai un Andrai Zubko-Melnei par vērtīgiem padomiem, par interesantu un saistošu informāciju. Atsevišķs paldies par sagatavotiem prezentācijas materiāliem semināru dalībniekiem. 

Ilona Cabule, 

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas

sistēmas administratore 
      Atpakaļ