Sākas pieteikšanās Mācību braucieniem 2013.gada projektu konkursa ietvaros
Apskatīt komentārus (0)


08.03.2013


Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina pieteikšanos Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Caurviju programmas Mācību braucieniem I pieteikumu iesniegšanas termiņa ietvaros. Mācību braucieni ir izglītības vadošo speciālistu iespēja nedēļu pavadīt Mūžizglītības programmas dalībvalstī, lai gūtu jaunu pieredzi, apmainītos ar idejām un rastu jaunus risinājumus savas valsts izglītības sistēmas pilnveidei. 2013.gada I pieteikumu iesniegšanas termiņā iespējams pieteikties Mācību braucieniem, kuri notiks no 2013.gada septembra līdz 2014.gada februāra beigām, pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2013.gada 28.marts (pasta zīmogs).

Lai pieteiktos Mācību braucienam:

  • Jāiepazīstas ar mācību braucienu katalogu un jāizvēlas četri interesējošie un profesionālajai darbībai vislabāk atbilstošākie braucieni, kas notiek laika periodā no 2013.gada septembra līdz 2014.gada februārim (ieskaitot), un jāsarindo prioritārā secībā;
  • Jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma veidlapa. Gan katalogs, gan tiešsaistes pieteikuma veidlapas pieejamas Cedefop tīmekļa vietnē. Norādījumi pieteikuma veidlapas aizpildīšanai tiešsaistē atrodami līdztekus pieteikuma veidlapai.
  • Pieteikumā jāsniedz dati par sevi un pārstāvēto institūciju, jānorāda vēlamie braucieni un jāpamato sava izvēle. Tāpat jāapraksta sava profesionālā darbība, Mācību brauciena sagaidāmā ietekme uz savu un savas pārstāvētās iestādes profesionālo attīstību un jāparedz jauniegūtās informācijas un pieredzes izplatīšanas pasākumi.
  • Pieteikums jāiesniedz tiešsaistē Cedefop aģentūrai. Tas jāaizpilda pirmās prioritātes brauciena darba valodā. Pēc tam, izmantojot sistēmas funkciju „Print”, pieteikums jāizdrukā, jāapstiprina ar savu un savas iestādes vadītāja / darba devēja parakstu un oriģinālo zīmogu. Oriģinālais pieteikums un viena tā kopija, personīgais CV latviešu valodā, kā arī pieteikuma veidlapas punktu 10-13 tulkojums latviešu valodā jāatsūta VIAA (Rīga, Vaļņu iela 1, LV-1050). VIAA veiks pretendentu atlasi.

Noderīga informācija

Aizpildot pieteikumu tiešsaistē un saglabājot aizpildīto informāciju, pretendenti pa e-pastu saņems lietotājvārdu un paroli. To iespējams izmantot, lai atgrieztos savā pieteikuma veidlapā, izdarītu labojumus un/vai papildinājumus līdz pat pieteikumu iesniegšanas pēdējās dienas plkst. 12.00.

Iesakām pieteikumu izdrukāt tikai tad, kad visi papildinājumi veikti un pieteikums vairāk netiks mainīts. Izdrukājot pievērsiet uzmanību tam, vai izdrukāts, izmantojot pareizo funkciju (sistēmas „Print”), un vai visa informācija drukātajā veidlapā ir salasāma un pilnība redzama.

Ja Jūsu pieteikums tiks apstiprināts, iegūto lietotājvārdu un paroli varēsiet izmantot, lai piekļūtu informācijai par brauciena grupu.

Pirms pieteikuma aizpildīšanas, lūdzu, iepazīstieties ar dokumentiem „Programmas paziņojums”, „Tematisko kategoriju apraksti” un „Projekta iesniegumu iesniegšana un vērtēšanas kritēriji”, kas atrodami VIAA mājas lapas sadaļā: Mācību braucieni » Dokumenti un veidlapas / 2013./2014.gads

Papildu informācija un konsultācijas: Baiba Sermuliņa, tālrunis: 67814329, e-pasts: baiba.sermulina@viaa.gov.lv.
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA