Projektu konkurss Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā
Apskatīt komentārus (0)


31.10.2016


 

Pirmais projektu pieteikumu konkurss Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam sākas 2016. gada 21.septembrī. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 20. decembris plkst 16:00 (GMT+2). Līdz šim laikam projektu pieteikumiem jābūt iesniegtiem Apvienotajā tehniskajā sekretariātā (Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius).

Programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos.

Pirmajā projektu pieteikumu konkursā ir sagaidāmi projektu pieteikumi, kas atbilst šādiem tematiskajiem mērķiem un prioriātēm:

1. Sociālās iekļaušanas veicināšana un cīņa pret nabadzību:

     1.1. pieejas sabiedriskajiem pakalpojumiem uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām;

     1.2. nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas.

2. Atbalsts labai vietējai un reģionālajai pārvaldei:

     2.1. vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai;

     2.2. sabiedrības stiprināšana.

3. Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana:

     3.1. kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana.

Vismaz vienam no atbalsta saņēmējiem ir jābūt no Programmā iesaistītās ES dalībvalsts (Latvija vai Lietuva) un no Baltkrievijas. Katrai organizācijai jābūt juridiskai personai, kuras darbības mērķis nav peļņas gūšana, no kāda no šiem reģioniem: Latgales un Zemgales reģiona Latvijā; Panevēžas, Utenas, Viļņas, Kauņas un Alītas apriņķa Lietuvā; Mogiļevas, Vitebskas, Grodņas un Minskas apgabala un Minskas pilsētas Baltkrievijā.

Eiropas Savienības (ES) finansējums paredzēts 90% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām katram finansējumam izvēlētajam projektam. Atbalsta saņēmējiem ir jānodrošina līdzfinansējums 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām. ES finansējums vienam projektam var būt no 100 000 eiro līdz 1 500 000 eiro.

Pieteikuma dokumenti pieejami ŠEIT.
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA