126820

Praktiskās un efektīvās etiķetes, saskarsmes un komunikācijas apmācības Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā
28.10.2022


Praktiskās un efektīvās etiķetes, saskarsmes un komunikācijas apmācības Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā

27. oktobrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.30 Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā notika tīmekļseminārs “21. gadsimta tendences komunikācijā” ar saskarsmes, etiķetes un komunikācijas treneri Kristīnu Sprūdžu, kas tika rīkots ar projekta Europe Direct Austrumlatgalē finansiālo atbalstu, izmantojot tiešsaistes platformu ZOOM.

Kristīna Sprūdža - profesionālis ar starptautisko pieredzi etiķetes, komunikācijas, saskarsmes un protokola jautājumos. 20 gadu garumā viņas uzkrātā pieredze Valsts prezidenta padomnieku komandā, Saeimas kancelejā, Aizsardzības, Ārlietu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijās, NATO samita birojā, LR pārstāvniecībā Briselē, Eiropas Komisijas Sekretariātā Briselē un MBA studijās Morehead University ASV, kā arī vadot LR proklamēšanas 90. gadadienas biroju, ļauj katru tikšanos ar auditoriju padarīt klausītājiem praktiski noderīgu. Etiķetes un saskarsmes prasmju apmācību un konsultāciju jomā Kristīna darbojas vairāk kā 15 gadus. Par savu darbu un ieguldījumu sabiedrībai nozīmīgos projektos Kristīna Sprūdža saņēma valsts apbalvojumu Atzinības krustu, kā arī vairākkārtēji Valsts prezidenta, Valsts ministru prezidenta un aizsardzības ministra goda rakstus un medaļas.

Šobrīd mēs visi dzīvojam un izdzīvojam pasaulē, kurā sajukušas robežas starp personīgo un publisko, darbu un atpūtu, saziņa ar klientiem, kolēģiem, ģimeni un draugiem noris 24/7. Dažas iestādes, uzņēmumi un pat valstis pārmaiņām pielāgojas ātrāk un veiksmīgāk, citas ne. Tādēļ, ka konkrēto cilvēku izpratne un zināšanas par komunikāciju un pieklājību reālajā un digitālajā vidē atšķiras.

Lai būtu soli priekšā pārējiem un justos pārliecināts par savu rīcību, pasākuma dalībnieki – 58 cilvēki no visas Latvijas - piedalījās praktiskās un efektīvās etiķetes, saskarsmes un komunikācijas apmācībās. Etiķetes, saskarsmes un komunikācijas prasmes ir svarīgs priekšnosacījums pozitīvu attiecību veidošanai, kā arī profesionālajai un personīgajai izaugsmei. Tādēļ šīs zināšanas ir būtiski ik pa brīdim nostiprināt un atsvaidzināt.  

Kopīgajā pasākumā dalībnieki noskaidroja kā efektīvi komunicēt klātienē un attālināti, pie kā jāpiedomā, lai saskarsmē ar citiem  sniegtu un saņemtu pozitīvas emocijas, kā risināt pārpratumus un mazināt konfliktus un veiksmīgi veidot personīgo dzīvi, karjeru un darbavietas tēlu.

Dalībnieku ieguvumi pēc apmācībām:

  • atjaunoja un nostiprināja zināšanas par komunikācijas, saskarsmes un etiķetes pamatprincipiem;
  • apguva iemaņas, kas spēlē būtisku lomu veiksmīgas virtuālās un reālās vides saskarsmes procesā;
  • noslīpēja prasmes, lai strādātu efektīvāk, radošāk, precīzāk un jaudīgāk; 
  • iegūtās zināšanas veicinās personīgo izaugsmi un uzlabos dzīves kvalitāti, izvērtējot nepieciešamās darba un atpūtas robežas. 

Pasākuma dalībnieki atzina, ka četru stundu ilgas apmācības pagāja nemanot. Pasākuma laikā saskarsmes, etiķetes un komunikācijas trenere dalījās ar savu profesionālo pieredzi par dažādiem saskarsmes aspektiem un atbildēja uz papildus jautājumiem par tēmu.

Paldies Kristīnai Sprūdžai par vērtīgām zināšanām un patīkamu sadarbību!

Šis seminārs visiem ir sniedzis jaunas zināšanas, iespējas un pārdomas. Etiķetes, saskarsmes un komunikācijas prasmes mēs nemitīgi cenšamies uzlabot un nostiprināt, lai sasniegtu vēl lielākus panākumus dzīvē un darbā.

Ilona Cabule,
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas sistēmas administratore

      Atpakaļ