Līdz 2. februārim piesakies “All Inclusive” apmācībām Slovākijā
Apskatīt komentārus (0)


19.01.2016


Apmācības paredzētas, lai mudinātu jaunatnes un sociālos darbiniekus uzsākt “Erasmus+”  iekļaujošos projektus jauktām iespēju grupām. Apmācības norisināsies Slovākijā no 16. līdz 20. martam.  Pieteikšanās līdz 2016. gada 2. februārim.

Mūsu mērķis ir padarīt programmas “Erasmus+” projektus daudz iekļaujošākus un pieejamākus jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

Apmācību “All Inclusive” mērķi

• Iemācīties, kā strādāt ar iekļaušanu “Erasmus+” projektos, apzināt dažādas iespējas iekļaujošam jaunatnes darbam (Eiropas Brīvprātīgais darbs un Jauniešu apmaiņas).
• Sniegt jaunatnes darbiniekiem izpratni par cilvēkiem ar ierobežotām iespējām (pamatlietas iekļaušanas jomā).
• Diskutēt un analizēt izaicinājumus, ar kuriem saskaras iekļaujamie cilvēki ar mazāk iespējam “Erasmus+” aktivitātēs.
• Uzlabot jauniešu un jauniešu ar mazāk iespējām savstarpējo komunikāciju.
• Apgūt kompetences, kā veicināt jauniešu ar mazāk iespējām mācību procesu.
• Iepazīties ar dažādiem iekļaušanas rīkiem, metodēm un pieejām.
• Labās prakses apmaiņa par to, kā iekļaujošie projekti var ietekmēt mērķgrupas jauniešu turpmāko dzīvi.
• Veidot sadarbību starp organizācijām.

Dalībnieku profils

• Jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki.
• Jābūt motivētam veidot projektus iekļaušanas jomā programmā “Erasmus+”.
• Ieinteresētība izzināt “Erasmus+” iespējas.
• Dalībnieki var pieteikties pāros (gadījumā, ja ir valodas grūtības, bet tad vienam no pāra ir jārunā angļu valodā).

Pieteikšanās apmācībām

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2016. gada 2. februārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnēhttps://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/all-inclusive.5506/
Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.
Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.
Visas izmaksas tiks segtas no programmas “Erasmus+” līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.
Lai nodrošinātu programmas “Erasmus+” redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).
Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildus informācija:
Vladislava Šķēle,

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore,

E-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA