Latvijas kultūru festivālā “Pynu, pynu sītu” — arī Rēzeknes novads
Apskatīt komentārus (0)


28.06.2016


 

Latvisko kultūrtelpu dažādos gadsimtos ir ietekmējušas un papildinājušas arī citu tautu kultūras, sniedzot savu pienesumu. Unikālā kultūrtelpa sekmē nacionālās identitātes nostiprināšanu, globalizācijas apstākļos uztur un stiprina piederības sajūtu Latvijai. No 1. līdz 3. jūlijam Daugavpilī un visā Latgales reģionā norisināsies pirmais Latvijas kultūru festivāls „Pynu, pynu sītu (Pinu, pinu sietu)”.

Festivāls ir Kultūras ministrijas Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvās komitejas iniciatīva un tā organizēšanu nodrošina biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”. Festivāla mērķis ir popularizēt, attīstīt un pilnveidot Latvijā dzīvojošo mazākumtautību tradicionālās kultūras mantojumu, mudināt mazākumtautību iedzīvotājus izprast savas kultūras nozīmi Latvijas kultūrvidē, kā arī aktivizēt sabiedrības līdzdalību nemateriālās kultūras mantojuma izzināšanā, praktizēšanā un tālāknodošanā.

Paredzēts, ka festivāls pulcēs vairākus simtus dalībnieku no Latvijas tradicionālo kultūru mākslinieciskajiem kolektīviem, kuri kopj un popularizē savas tautas kultūras tradīcijas. Festivāla viesus priecēs vairāk kā 50 dažādi kultūras pasākumi, t.sk. koncerti, meistarklases, festivāla dalībnieku gājiens, jauniešu forums u.c. aktivitātes (festivāla programmu skat. pielikumā). Gatavojoties Latvijas simtgadei, festivāls reprezentē mazākumtautību kultūras daudzveidību un pienesumu Latvijas kultūrtelpai, kā arī veicina kopīgo vērtību – brīvība, tiesiskums un solidaritāte apzināšanos.

2. jūlijā Festivāla koncertā Daugavpilī piedalās četri Rēzeknes novada deju kolektīvi – Nagļu pagasta jauniešu deju kolektīva “Pipareņš”, Vērēmu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kūzuls”, Dricānu pagasta jauniešu deju kolektīvs “Jumalēni”, Dricānu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jumalo”. 3. jūlijā Latgales novada koncerti notiek arī piecos Rēzeknes novada pagastos – Maltas pagasta kultūras namā, Stružānu pagasta kultūras namā, Gaigalavas pagasta kultūras namā, Nagļu pagasta kultūras namā un Dricānu pagasta kultūras namā.

Festivāls tiek organizēts ar LR Kultūras ministrijas, Vācijas Federālās Ārlietu ministrijas, Daugavpils pilsētas domes un Latvijas Nacionālā kultūras centra atbalstu.

Festivāla programma
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA