Konkurss aktivitātes “Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” atbalstītajiem projektiem
Apskatīt komentārus (0)


21.06.2016


 

Kultūras ministrija izsludina konkursu līdzfinansējuma saņemšanai to Latvijas kultūras organizāciju un institūciju projektiem, kuri ir saņēmuši atbalstu Eiropas Savienības (ES) programmas „Kultūra” (2007–2013) un „Radošā Eiropa” (2014-2020) projektu konkursos. Šo programmu mērķis ir sekmēt kultūras nozarē strādājošo cilvēku starptautisko mobilitāti, atbalstīt kultūras un mākslas darbu starptautisko apriti un veicināt starpkultūru dialogu.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt arī ES programmas „Eiropa Pilsoņiem” (2014–2020) 1. atbalsta darbības „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” projekti. Atbalsta darbības galvenais mērķis ir veicināt mieru un labklājību, kā arī aktualizēt vēsturisko vērtību nozīmi, īpaši atbalstot projektus, kuri atspoguļo galvenos pagrieziena punktus Eiropas vēsturē laika posmā no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām, to nozīmi un sekas, ko Eiropa izjūt vēl šodien. Pretendentu vidū var būt nevalstiskās organizācijas, arhīvi, muzeji, pašvaldības, izglītības un pētniecības iestādes un citi interesenti.

Nolikums Pieteikuma anketaProjekta izdevumu/resursu tāmeVērtēšanas komisijas locekļa apliecinājumsAtbilstības kritēriji Kvalitātes kritēriji Pārskats/atskaite par piešķirto līdzekļu izlietojumu

Uz līdzfinansējumu var pretendēt organizācijas un institūcijas, kurām ticis piešķirts Eiropas Komisijas atbalsts un kuru projekta aktivitātes nav vēl noslēgušās. Pieejamais valsts budžeta līdzfinansējums šajā konkursa kārtā ir 70 000 eiro.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2016. gada 5. jūlijam plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu, adrese: K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs – 2016. gada 5. jūlijs) vai elektroniska dokumenta formā uz e-pasta adresi pasts@km.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, apstiprinātu ar laika zīmogu un noformētu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iesniegtos projektu pieteikumus vērtēs Kultūras ministrijas izveidota vērtēšanas komisija, ņemot vērā šādus kritērijus – projekta pieteikuma kvalitāte, Latvijā notiekošo aktivitāšu īpatsvars starptautiskajā projektā, Latvijas organizāciju statuss projektā, projekta mērķu atbilstība Latvijas kultūrpolitikas prioritātēm un projekta publicitātes plāns.

Konkursa nolikumu, projekta pieteikuma anketu un sīkāku informāciju par konkursa nosacījumiem un norisi var iegūt KM interneta mājas lapā www.km.gov.lv, kā arī KM Eiropas Savienības kultūras kontaktpunkta nodaļā, Z.A. Meierovica bulvārī 14, 4.stāvā, Rīgā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, pa tālruni 67330229, pa e-pastu radosaeiropa@km.gov.lv
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA