Investīciju plāns Eiropai. EIB 30 miljonu eiro aizdevums Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra attīstībai
Apskatīt komentārus (0)


20.07.2017


 

Eiropas Investīciju banka (EIB) piešķīrusi līdz 30 miljonu eiro lielu aizdevumu Latvijas Universitātei (UL), lai turpinātu universitātes jaunās studiju pilsētiņas (Akadēmiskā centra) attīstību, īpaši koncentrējoties uz mūsdienīgu, jaunākajām tehnoloģijām aprīkotu pētniecības un studiju telpu celtniecību. Šī ir pirmā reize Baltijas valstīs, kad EIB tiešā veidā piešķir aizdevumu augstākās izglītības iestādei. Aizdevums garantēts ar Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) atbalstu. Tā ir nozīmīga Investīciju plāna Eiropai jeb tā sauktā “Junkera plāna” daļa.     

EIB viceprezidents Ambruāzs Fajols (Ambroise Fayolle), kura pārziņā ir  ESIF  darbība, sacīja: “Lepojamies ar iespēju palīdzēt atvērt jaunu lappusi Latvijas prestižākās universitātes vēsturē. Šī modernā studiju pilsētiņa ļaus Latvijā ienest arvien plašākas pētniecības un attīstības aktivitātes, ilgtermiņā sniedzot ieguldījumu kvalificēta darbaspēka sagatavošanas jomā un ietekmējot ekonomikas izaugsmi visā valstī kopumā. Universitātes pilsētiņas modernizācija ir Eiropai nepieciešama investīcija, lai uzturētu konkurētspēju pasaulē un sniegtu nākotni tās jaunajai paaudzei.”

“EIB piešķirtais finansējums ir apliecinājums, ka LU ir stabils un uzticams sadarbības partneris. Augstākās izglītības un zinātnes attīstība ir ne tikai mūsu stratēģiskais mērķis, bet arī Eiropas Savienības prioritāte,” uzsver LU rektors Indriķis Muižnieks.
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis sacīja:  "Šodien, investējot jaunās telpās un iekārtās, kuras ļaus mūsu studentiem pilnībā īstenot savu potenciālu, mēs investējam mūsu ekonomikas nākotnes izaugsmē. Tikko noslēgtais līgums apliecina, ka Junkera plāns var radīt darbavietas un veicināt izaugsmi, vienlaikus ļaujot sasniegt arī tālejošākus mērķus, piemēram, panākt, ka Eiropa saglabā konkurētspēju pētniecības un inovāciju jomā. Esmu pārliecināts, ka jaunās telpas kalpos vairākām Latvijas studentu paaudzēm, palīdzot viņiem sasniegt izcilību."

Mūsdienīga, ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotu pētniecības un studiju centra celtniecība sekmēs universitātes pilsētiņas modernizāciju, apvienojot lielu daļu universitātes aktivitāšu vienā teritorijā un uzlabojot kā universitātes administrācijas, tā pasniedzēju un studentu darba efektivitāti. Šīs investīcijas nolūks ir radīt optimālus apstākļus studijām un pētniecībai . Pateicoties tai, radīsies iespēja palielināt studējošo skaitu, mazināt to studentu daudzumu, kas pārtrauc studijas un uzlabot absolventu sasniegtos rezultātus.

EIB finansējums atbalsta projektu, kurš ir stratēģiski nozīmīgs Latvijas augstākās izglītības nozarei un LU attīstībai – Akadēmiskā centra celtniecības otro kārtu Torņakalnā.  

2015. gadā LU Akadēmiskajā centrā durvis vēra Dabas māja. Tajā darbojas Ķīmijas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, Bioloģijas fakultātes, un ir izvietotas sešu valsts nozīmes pētniecības centru laboratorijas.

Akadēmiskajā centrā jau uzsākta Zinātņu mājas celtniecība. Tajā koncentrēsies zinātniskie institūti, daļa Medicīnas, kā arī Fizikas un matemātikas fakultātes. Ēkas kopējā platība būs 20 000 m2, tajā varēs strādāt līdz pat 2000 studentu un 500 darbinieku.

Rakstu mājā izvietosies humanitāro un sociālo zinātņu fakultātes, arī šajā virzienā specializējušies zinātniskie institūti. Kopējā plānotā ēkas platība – 32 000 m2, tajā varēs strādāt līdz 11 000 studentu un 1100 darbinieku.

Akadēmiskā centra otrā posma projektu īstenošanai nepieciešami 90 miljoni eiro. Projektēšanu, būvniecību un ēku aprīkošanu paredzēts īstenot laika posmā līdz 2021.gadam, piesaistot līdzekļus no Eiropas Savienības struktūrfondiem, starptautiskām publiskām finanšu institūcijām, no Latvijas valsts budžeta un LU ieņēmumiem.

Eiropas Investīciju bankas un Ziemeļvalstu Investīciju bankas speciālisti 2016. un 2017. gadā veica LU Akadēmiskā centra attīstības programmas sociālekonomisko ieguvumu izvērtējumu un secināja, ka tas atbilst Eiropas Stratēģisko investīciju programmas nosacījumiem. LU Senāts šī gada 3. jūlijā lēma atbalstīt Eiropas publisko finanšu institūciju ilgtermiņa kredītresursu piesaisti.

Pamatinformācija:

Par Eiropas Investīciju banku

Eiropas Investīciju banka (EIB) ir ES ilgtermiņa aizdevumu sniedzēja iestāde, kas pieder Savienības dalībvalstīm. Tā piešķir ilgtermiņa finansējumu pārdomātām investīcijām, veicinot ES politikas mērķu sasniegšanu.

Par Investīciju plānu Eiropai

Investīciju plāns Eiropai stiprina Eiropas ieguldījumus, lai radītu darbavietas un veicinātu izaugsmi. Tas tiek sasniegts, pārdomāti izmantojot jaunus un esošos finanšu resursus, novēršot šķēršļus, kas kavē investīcijas, kā arī nodrošinot investīciju projektu publiskošanu un tiem nepieciešamo tehnisko atbalstu. 2016. gada 14. septembrī Komisija piedāvāja paplašināt ESIF, palielinot tā ietekmi un pagarinot darbības laiku, kā arī nostiprinot fonda priekšrocības.

Par Latvijas Universitāti

Universitātes darbības mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Tās 13 fakultātēs un 21 institūtā strādā valsts vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Visas 134 Latvijas Universitātes īstenotās studiju programmas ir akreditētas. 

Press contacts:

EIB:

Alīsja Čutla (Alicja Chytla), a.chytla@eib.org, tel.: +352 43 79 88233 / mob.tel.: +352 621 45 92 61

Mājas lapa: www.eib.org/press – Preses birojs: +352 4379 21000 – press@eib.org

Sekojiet mums Twittter – @eib

Latvijas Universitāte:

Rolands Tjarve,  rolands.tjarve@lu.lv,  mob.tel.: +371 29 265 463

Mājas lapa: www.lu.lv
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA