Informācija no Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra par ES finansējumu
Apskatīt komentārus (0)


12.08.2013


JAUNUMI

Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai tiks turpināts 2014.gada vidū
07.08.2013

Strādājot pie 2014. – 2020.gada ES fondu plānošanas perioda aktivitātēm, Ekonomikas ministrija kā vienu no būtiskākajām prioritātēm definējusi atbalsta sniegšanas turpināšanu daudzdzīvokļu māju renovācijai, šim mērķim plānojot būtiski lielāku finansējumu nekā šajā periodā. Pašlaik sarunās ar Eiropas Komisiju par nākamo ES fondu plānošanas periodu ir noteikts 220 miljonu latu liels ERAF finansējuma apmērs ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. Plānots, ka atbalsta sniegšana mājokļu renovācijai varētu atsākties 2014.gada vidū.

Informācija ir internetā: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15653

Pēdējie projektu iesniegšanas termiņi ES programmā "Eiropa pilsoņiem" 2013. gadā
08.08.2013

ES programma "Eiropa pilsoņiem" (2007-2013) veicina aktīvu Eiropas pilsonisko apziņu un līdz ar to arī iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaistīšanos Eiropas integrācijas procesos. Šīs programmas mērķis ir dot iedzīvotājiem iespēju sadarboties un piedalīties kopīgās aktivitātēs, veidojot arvien saliedētāku Eiropu, izkopjot Eiropas identitātes izjūtu, kuras pamatā ir kopīgas vērtības, vēsture un kultūra.

Informācija ir internetā: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15657

Pieejams atbalsts radošajiem braucieniem Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Kultūra"

08.08.2013
Līdz 11. septembrim profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji var pieteikties radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros.

Informācija ir internetā: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/jaunumi/15656


PASĀKUMI

Konsultācijas par pieteikšanos Comenius aktivitātei "Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide"

16.08.2013, Rīga

2013.gada 16. augustā plkst. 13:00 Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) 4.stāva semināru telpā (Rīgā, Vaļņu ielā 1) tiek rīkotas konsultācijas Comenius aktivitātes „Pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide” 2013.gada konkursa III. pieteikumu kārtas projektu iesniedzējiem. Konsultācijā aicināts piedalīties skolu pedagoģiskais personāls. Interesentiem iepriekš jāreģistrējas VIAA mājaslapā.

Informācija ir internetā: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/15633_438

Informatīvs seminārs par pieteikumu aizpildīšanu dalībai Nordplus kontaktseminārā
19.08.2013, Rīga

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2013.gada 19.augustā plkst. 14.00 (Rīgā, Vaļņu 1, 4. stāvā) rīko informatīvo semināru par pieteikumu aizpildīšanu dalībai Nordplus kontaktseminārā Stokholmā no 2013. gada 29. līdz 31. oktobrim. Reģistrēties informatīvajam semināram iespējams VIAA mājaslapā.

Informācija ir internetā: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/15647_447

Studentus aicina piedalīties seminārā par Erasmus Mundus iespējām
26.08.2013, Rīga

2013.gada 26. un 27.augustā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Erasmus Mundusprogrammas kopīgo programmu studentiem/absolventiem aicina Latvijas studentus un citus interesentus uz informatīvu semināru par Erasmus Mundus piedāvātajām iespējām studentiem – kopīgās maģistrantūras un kopīgās doktorantūras studiju programmas. Dalību seminārā lūgums reģistrēties līdz š.g. 15. augustam.

Informācija ir internetā: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/15654_449

Studentus aicina piedalīties seminārā par Erasmus Mundus iespējām
27.08.2013, Rīga

2013.gada 26. un 27.augustā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Erasmus Mundusprogrammas kopīgo programmu studentiem/absolventiem aicina Latvijas studentus un citus interesentus uz informatīvu semināru par Erasmus Mundus piedāvātajām iespējām studentiem – kopīgās maģistrantūras un kopīgās doktorantūras studiju programmas. Dalību seminārā lūgums reģistrēties līdz š.g. 15. augustam.

Informācija ir internetā: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/15654_450

Konference "Nacionālās klimata politikas attīstība un ieviešana virzībai uz oglekļa mazietilpīgu ekonomiku"

28.08.2013, Rīga

Lai iepazīstinātu ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas „Nacionālā klimata politika” iespējām, 2013. gada 28. augustā plkst. 11:00 viesnīcas „Albert Hotel” telpās (Dzirnavu ielā 33, Rīgā) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) organizē šīs programmas atklāšanas konferenci „Nacionālās klimata politikas attīstība un ieviešana virzībai uz oglekļa mazietilpīgu ekonomiku” un aicina pasākumā piedalīties visus interesentus. Interesentus aicinām reģistrēties konferencei (ne vairāk kā divus pārstāvjus no institūcijas) līdz 2013.gada 22.augustam VARAM mājaslapā.

Informācija ir internetā: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/15658_452

Seminārs projektu iesniedzējiem ES programmā "Jaunatne darbībā"
30.08.2013, Rīga

Seminārs notiks 2013. gada 30. augustā Eiropas Savienības mājā, 2. stāvā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā. Seminārs paredzēts jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un visiem interesentiem, kas vēlas izstrādāt un iesniegt projektu programmā „Jaunatne darbībā” uz 2013. gada 1. oktobra termiņu. Pieteikšanās līdz 26. augustam, aizpildot anketu tiešsaistē JSPA mājaslapā.

Informācija ir internetā: http://esfinanses.lv/lv/a/lapa/pasakumi/15638_440

Jūsu reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri

Rīgas reģionā – Rīga (67217975)
Kurzemē - Saldus (63807276)

Latgalē - Daugavpils (65423801)

Vidzemē - Valmiera (64219021)
Zemgalē - Jelgava (63028454) un Jēkabpils (65207419)      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA