GreenMan projekts Daugavpils Universitātes 55. Starptautiskajā Zinātniskajā konferencē
Apskatīt komentārus (0)


16.04.2013


Šobrīd Latvijā nav izstrādāti vienoti kokaugu vitalitātes izvērtēšanas kritēriji. Praktiskajā kokkopībā un dendroloģijā pastāv vairākas atšķirīgas koku vitalitātes un vispārējā novērtējuma skalas, kas apstādījumu kokaugu izvērtēšanu un kopšanas rekomendāciju izstrādi padara apgrūtinošu un savstarpēji grūti salīdzināmu. Katrā administratīvajā teritorijā bieži vien ir sava individuāla apsaimniekošanas kārtība, bieži vien apejot konsultācijas ar speciālistiem par kokaugu stāvokli. Vienotu kritēriju izstrādi kavē arī nozares komercializācija.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas „Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas robežpilsētās/GreenMan” projekta ietvaros, projekta grupa - dendrologs Pēteris Evarts–Bunders, dendrologa asistente Gunta Evarte-Bundere un botāniķe Kristīne Daudziņa veica pētījumu, kuru rezultātā izstrādājakokaugu novērtēšanas un apsaimniekošanas skalu. Pētījuma rezultātus pētnieku grupa prezentēja Daugavpils Universitātes 55.Starptautiskajā Zinātniskajā konferencēbotānikas un dendroloģijas sekcijā ar ziņojumu „Priekšlikumi vienotu kritēriju ieviešanā kokaugu vitalitātes novērtēšanai un apsaimniekošanas rekomendāciju izstrādei”. Vairāk ar ziņojumu var iepazīties Daugavpils Universitātes 55.Starptautiskās Zinātniskās konferences tēžu grāmatā.

GreenMan projekta kopēja ideja ir veidot zaļāku un pievilcīgāku Tartu (EE), Rēzeknes (LV) un Pleskavas (RU) pilsētu vidi gan iedzīvotājiem, gan apmeklētājiem, atbilstoši „zaļās vadības” politikai, labajai praksei un zaļajām inovācijām.

Kopējais projekta budžets: 1 948 194, 78 EUR (apmēram 1 369 199 LVL), t.sk. ERAF/EKPI līdzfinansējums 90% - 1 753 375, 90 EUR (apmēram 1 232 279 LVL), nacionālais finansējums 10% - 194 819, 48 EUR (apmēram 136 919 LVL).

Projekta īstenošanas laiks: 2012.gada 1.maijs - 2014.gada 30.aprīlis.

Vairākinformācijas:

Irīna Vorobjova

„GreenMan” projekta koordinatore Daugavpils Universitātē

e-pasts: irina.vorobjova@biology.lv

http://greenmanproject.org/
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA