FM informē par valsts budžeta virssaistību līdzekļu pārdali efektīvām Kohēzijas politikas ES fondu investīcijām
Apskatīt komentārus (0)


21.08.2013


Otrdien, 20. augustā, Ministru kabinetā (MK) tika izskatīts Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais ik ceturkšņa informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda (KF), Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2013. gada 30. jūnijam.

Kopumā līdz 2013. gada 30. jūnijam ir noslēgti 5,7 tūkstoši līgumu par projektu īstenošanu 3,3 miljardu latu apmērā, t.i., par 94,8% no pieejamā publiskā finansējuma. Līdz 2015. gada beigām kopumā projektu ietvaros plānots veikt maksājumus 1,5 miljardu latu apmērā. Lielākais maksājumu apjoms vēl gaidāms transporta, vides un uzņēmējdarbības aktivitātēs. Ministru prezidents uzsvēra, ka ministriem rūpīgi jāseko ES fondu investīciju progresam, nepieļaujot nobīdes no plāna.

Šā gada 14. augustā koalīcijas darba grupa par ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem vienojās veikt ES fondu un valsts budžeta virssaistību līdzekļu pārdali, nepalielinot kopējo pieejamo finansējumu, lai maksimāli lietderīgi izmantotu esošā finanšu perioda līdzekļus. Tostarp tiks nodrošināts, ka profesionālo skolu audzēkņi saņems Eiropas Sociālā fonda stipendijas līdz pat 2015. gada vidum, tiks palielināts atbalsts Labklājības ministrijas pārziņā esošo aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanai, kā arī tiks palielināts atbalsts jaunajiem zinātniekiem. Tiks sniegts atbalsts arī Ulmaņa gatves pārvada rekonstrukcijai, kā arī rasti resursi mērķtiecīgai Valsts kontroles kapacitātes celšanai.

Turpinās aktīvs darbs pie 2014. – 2020. gada plānošanas perioda, tai skaitā neoficiālais sarunu process ar EK un sadarbības partneriem, lai nodrošinātu pēc iespējas veiksmīgāku plānošanas dokumentu apstiprināšanu oficiālās iesniegšanas laikā. Vienlaikus tiek nodrošināts nepieciešamo lēmumu pieņemšanas process, lai varētu atsevišķas investīcijas uzsākt plānot un veikt jau ātrāk, sākot ar 2014. gadu, un turpināsies darbs pie praktisku ieviešanas mehānismu un normatīvās bāzes izstrādes.

Informatīvais ziņojums ir skatāms MK mājaslapā.


Informācijas sagatavotājs:
Ieva Pužule
Komunikācijas nodaļas vecēkā referente
Tālr.: 67095405
Ieva.Puzule@fm.gov.lv
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA