FM informē par ES fondu ieviešanas progresu līdz 2013. gada 31. martam
Apskatīt komentārus (0)


28.05.2013


Otrdien, 28. maijā, Ministru kabinetā (MK) tika izskatīts Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2013. gada 31. martam. Šādu ziņojumu FM iesniedz MK reizi ceturksnī.

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, uz šā gada 30. aprīli Eiropas Sociālā fonda (ESF), Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) projektu īstenošanas līgumi noslēgti par 92,5% no pieejamā ES fondu 3,18 miljardu latu finansējuma. Projektu īstenotājiem ir veikti maksājumi 60,5% apmērā no kopējā ES fondu finansējuma, bet no Eiropas Komisijas (EK) valsts budžetā saņemtas atmaksas 55,8% apmērā.

ES fondu atbalstītie projekti vispirms tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem, jo EK pa daļām atmaksā izlietotos līdzekļus tikai pēc projekta posmu un visa projekta īstenošanas. Ja projekta īstenošanas gaitā tiek konstatēti pārkāpumi iepirkumu procedūrā vai citas neatļautas darbības, tad EK proporcionāli pārkāpuma nozīmīgumam samazina atmaksājamo līdzekļu apjomu. EK neatmaksāto daļu no saviem līdzekļiem sedz projekta īstenotājs, savukārt neizmantotā ES fondu finansējuma daļa tiek novirzīta citiem projektiem.

Lai Latvija līdz 2015. gada beigām varētu pilnībā izmantot 2007.-2013. gada periodā pieejamās ES fondu investīcijas, perioda noslēguma fāzē no valsts budžeta projektu finansēšanai ir piešķirtas virssaistības. Virssaistības nozīmē, ka valsts budžets sākotnēji finansēs projektus par lielāku summu nekā Latvijai pieejams no ES. Virssaistību apjoms plānots atbilstoši paredzamo pieļauto pārkāpumu un no EK nesaņemto maksājumu apjomam, tādējādi nodrošinot, ka Latvija izmanto visas tai pieejamās ES fondu investīcijas.

Iepriekšējā ziņojumā, kas pieejams ES fondu mājaslapā, FM informēja, ka noteiktie uzraudzības rādītāji, kas mēra ES fondu investīciju efektivitāti 2007.-2013. gada periodā, lielākoties tiek pakāpeniski sasniegti atbilstoši plānam un vairākās atbalsta jomās, piemēram, transports, energoefektivitāte un uzņēmējdarbības veicināšana jau pārsniedz plānotos.

Kopš 2007. gada ES fondu atbalstu Latvijā ir saņēmuši 5377 projekti. Lielākie ieguldījumi veikti transporta infrastruktūrā, vides projektos, uzņēmējdarbībā un inovācijās, izglītībā, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas veicināšanā, zinātnē, veselības jomā, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstībā. Īstenotie projekti ir devuši būtisku ieguldījumu Latvijas attīstībā un iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanā.

Informatīvais ziņojums ir skatāms MK mājaslapā:
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40285461&mode=mk&date=2013-05-28.

Informācijas sagatavotājs:
Kaspars Valtmanis
Komunikācijas nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67083880
kaspars.valtmanis@fm.gov.lv
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA