EUROSCOLA konkurss jauniešiem
Apskatīt komentārus (0)


22.04.2016


 

EP Informācijas birojs izsludina EUROSCOLA konkursu 10.-12.klašu skolēniem. Balva – iespēja dodoties apmaksātā braucienā uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā (Francijā).

PAR EIROPAS PARLAMENTU
Eiropas Parlaments ir vienīgā Eiropas Savienības iestāde, ko ievēl tiešās vēlēšanās. Pēdējās vēlēšanas notika 2014. gada 24. maijā. Eiropas Parlaments kopā ar ES Padomi apstiprina likumus, kas ietekmē vairāk nekā 500 miljonu cilvēku ikdienas dzīvi visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un, protams, arī Latvijā. Pašlaik Latviju Eiropas Parlamentā pārstāv 8 deputāti. Eiropas Parlaments piedalās visu nozīmīgo lēmumu pieņemšanā Eiropas Savienībā.
Vairāk par Eiropas Parlamenta aktualitātēm var uzzināt mājas lapās: www.europarl.lv unwww.europarl.europa.eu, kā arī EP Informācijas biroja Latvijā sociālajos tīklos: www.draugiem.lv/europarl,www.facebook.com/Eiroparlamentswww.twitter.com/EP_Riga.

PAR KONKURSU
Aicinām 10.-12.klašu skolēnus piedalīties konkursā, lai stiprinātu jauniešu interesi un izpratni par ES procesiem, lēmumu pieņemšanu un šo lēmumu nozīmi katra cilvēka dzīvē! Vienlaikus šis konkurss ir lieliska iespēja uzzināt vairāk par EP uzbūvi, deputātu darbu, iepazīt jauniešus no citām dalībvalstīm, kā arī parādīt plašākai auditorijai skolēnu radošumu un stratēģisko domāšanu.

EUROSCOLA diskusijas notiek nelielās starptautiskās grupās, tādējādi ļaujot skolēniem saprast, ka svešvaloda nav šķērslis veiksmīgai komunikācijai, bet gan veids, kā vairāk uzzināt par citiem un izprast viņu problēmas.

Izsludinātais EUROSCOLA nolikums Latvijā ir spēkā līdz 2016. gada 15.maijam, tas nozīmē, ka skolas, jauniešu centri vai jauniešu NVO līdz 2016. gada 15.maijam var iesūtīt darbus atbilstoši šim nolikumam.

Iesniegto darbu izvērtēšanas datumi:
• 15.marts 2016. gads – skolu vizītes Strasbūrā 2016.gada rudenī
• 15.maijs 2016. gads – skolu vizītes Strasbūrā 2016.gada ziemā

Lūdzam ņemt vērā to, ka izrādītā interese un pieteikumi no skolām ir daudz, tādēļ EUROSCOLA uzvarētāji uz simulācijas spēli Strasbūrā tiek nosūtīti aptuveni pusgada laikā.

EUROSCOLA PRASĪBAS
Kā piedalīties konkursā?

1. Vienas skolas skolēniem (var būt dažādas klases), Jauniešu centrs (piemēram, Dienas centrs) vai jauniešu nevalstiskai organizācijai jāizveido komanda, kurā ir 24 skolēni, kas pašlaik mācās 10., 11. vai 12.klasē (vecums 16-18 gadi).

2. Jāformulē un jāiesniedz komandas priekšlikumi un veikums (īss idejas apraksts (līdz 1000 zīmēm; struktūra 3-5 apakšpunkti) par tēmu pēc izvēles:

2.1″Detektīvs” – izpētīt konkrētu (pēc izvēles) Eiropas Parlamentā pieņemta likuma tapšanu no idejas (piemēram, izteikumi Latvijas medijos) līdz apstiprināšanai EP un reālai ieviešanai Latvijā (svarīgi atrast, kura Latvijas ministrija atbildīga par likuma ieviešanu un ko likums mainīs Latvijas ikdienā). Aicinām detektīvus uzzināto aprakstīt vienaudžiem saprotamā valodā PowerPoint prezentācijā.
Iedvesmai: http://www.europarl.lv/lv/informacija_es/ep_pilnvaras.html

vai

2.2″Eiropas Parlamenta elektroniskā-pastkarte”. Tēma Eiropas Parlamenta darbs. Izvēloties šo variantu jāiesūta: digitālais attēls ar vai bez animācijas; iespējamais adresātu saraksts, kam šādu e-pastkartīti sūtīt (vienaudži, organizācijas). Projekta apstiprināšanas gadījumā elektroniski jāizsūta e-kartiņa iepriekš izveidotajam sarakstam.

Projekts var būt par jebkuru tēmu, kas ir aktuāla jaunatnei Eiropā un ir saistīta ar Eiropas Parlamenta aktualitātēm!

3. Jāsagatavo foto (maksimāli 5 foto) un/vai video reportāža (maksimālais ilgums – 90 sekundes) par komandas iesniegto darbu un tapšanas procesu. Par savu projektu jāsagatavo preses relīze, kas jānosūta plašsaziņas līdzekļiem (pēc izvēles-piemēram, reģionālajam laikrakstam vai portālam). Preses relīzi un publikāciju (ja tāda ir tapusi pēc preses relīzes izsūtīšanas) jāsniedz kopā ar pārējiem konkursā prasītajiem dokumentiem. Foto / video reportāžā tiek atspoguļots:
3.1. Komandas darbs (piemēram, pētniecības process, aptaujas, ideju ģenerēšana, intervija)
3.2. Secinājumi, kas tapuši, gatavojot projektu
3.3. Citi fakti, ko komanda uzskata par būtisku šī projekta īstenošanā.

4. Pēc projekta nosūtīšanas EP Informācijas birojam trīs dienu laikā komandas dalībniekiem no skolas, jauniešu centra vai jauniešu NVO sociālo tīklu profila (ja tāds ir) vai no viena komandas dalībnieka privātā profila jāievieto EP Informācijas biroja Facebook vietnē vai Draugiem.lv vietnē izveidotā   “e-pastkarte” vai īss apraksts par “detektīva” atklājumiem un 1 foto par komandas darbu EUROSCOLA projekta ietvaros, fotoparakstā ierakstot sekojoši organizācijas [nosaukums] iesniegtais darbs EUROSCOLA konkursam.

5. Katram komandas dalībniekam ar savu parakstu jāapliecina, ka iesniegtais projekts ir viņu komandas autordarbs, ko nodod EP Informācijas biroja rīcībā. Vienlaikus komandas dalībnieki uzņemas atbildību par to, ja tiktu apstrīdēta iesniegtā projekta autorība (piemēram, par attēliem vai tekstiem). 

Kā iesniegt savu projektu?
Projektu var iesniegt, sūtot uz e-pastu epriga@europarl.europa.eu, pa pastu vai atnesot uz EP Informācijas biroju. Dokumentā noteikti jānorāda visu 24 skolēnu vārdi, uzvārdi un pienākumi, kā arī atbildīgā skolotāja vārds, uzvārds un kontaktinformācija.

EUROSCOLA KONKURSA VĒRTĒŠANA
Iesniegtos darbus vērtēs žūrija, kurā ir Eiropas Parlamenta Informācijas biroja darbinieki. Darbi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: konkursa prasību izpilde, domas skaidrība, idejas oriģinalitāte un vizuālā uztveramība.

BALVAS
Konkursa balva ir ceļojums 24 skolēniem un 2 pieaugušajiem (piemēram, skolotājiem) uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā, lai iepazītu EP darbu klātienē un, tiekoties ar jauniešiem no citām ES dalībvalstīm, diskutētu par visdažādākajiem ES jautājumiem. Skolai, Jauniešu centram vai jauniešu NVO, kas piedalās EUROSCOLA, Eiropas Parlaments atmaksā ceļa un uzturēšanās izdevumus EURSCOLA pasākuma dienā Strasbūrā, Francijā. Proti, dalībnieki sākotnēji patstāvīgi nodrošina viesnīcu rezervēšanu un apmaksā transporta izdevumus – dienā, kad skolēnu grupa ierodas Strasbūrā Eiropas Parlaments atmaksā naudu vizītes izdevumu segšanai (izmaksājot noteiktu summu par katru dalībnieku). EPIB nesedz dienas naudu, personīgos izdevumus, interneta pieslēguma izdevumus, apdrošināšanas u.c. izmaksas. Katra organizācija (skola, jauniešu centrs vai jauniešu NVO) var pretendēt uz braucienu reizi divos gados.

PIETEIKŠANĀS
Pieteikuma anketu, uzdevumu un projekta aprakstu skolas, jauniešu centra vai jauniešu NVO komanda var iesniegt, sākot no 2016. gada 1.janvāra līdz 2016.gada 15.maijam. Aicinām ņemt vēra projektu izvērtēšanas datumus. Pieteikumā jābūt minētam organizācijas (skolas, centra vai NVO) nosaukumam, kontaktpersonai un kontaktinformācijai.

CITA INFORMĀCIJA
Detalizētu informācija par EUROSCOLA programmu, vizītes atmaksu var uzzināt, rakstot uz e-pastu:jelena.glazova@europarl.europa.eu
Papildus informācija: http://www.europarl.europa.eu/euroscola/en/at_a_glance.html

KONTAKTI
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā
Tālrunis: 6708 54 60, fakss: 6708 54 70
E-pasts: epriga@europarl.europa.eu
Mājas lapa: www.europarl.lv
Adrese: Aspazijas bulvāris 28 – 3. stāvs, Rīga, LV1050, Latvija

Vairāk: http://www.europarl.lv/lv/jauniesiem/euroscola.html 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA