ES atbalsts lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem 2014.-2020. gadā
Apskatīt komentārus (0)


15.01.2016


Lauku attīstības programma (LAP) Latvijas lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem 2014.-2020. gada plānošanas periodā paredz 1,5 miljardus eiro, kas ir par 11% vairāk nekā 2007.-2013. gada periodā. 2015. gadā ir sākta jaunās LAP atbalsta pasākumu un projektu īstenošana.

Ir mainīta jaunā tiešo maksājumu sistēma, kas Latvijas lauksaimniekiem 2015.-2020. gadā paredz 1,6 miljardus eiro, kas ir 2,2 reizes vai par 880 miljoniem eiro vairāk nekā 2007.-2013. gada plānošanas periodā.

2015. gadā sākts īstenot Latvijas Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai, kas 2014.-2020. gada plānošanas periodā zivsaimniekiem paredz finansējumu 183,6 miljonu eiro apmērā, kas ir par 10% vairāk nekā 2007.-2013. gada periodā.

2015. gadā vienlaikus noslēdzās iepriekšējā plānošanas perioda finansējuma apguve un sākās 2014.-2020. gada plānošanas perioda ES atbalsta līdzekļu ieguldīšana lauku attīstībā, kad stājās spēkā ar ES Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformu saistītās izmaiņas.

2007.-2013. gada plānošanas perioda noslēgšana noritējusi teicami – finansējums lauku attīstībā ieguldīts pilnībā – 100% apjomā – un tas ir izmaksāts līdz 2015. gada beigām.

2007-2013. gada plānošanas periodā bija pieejams šāds finansējums: ELGF – 1,3 miljardi eiro; ELFLA – 1,4 miljardi eiro; EZF – 166,7 miljoni eiro.
Lielākās atbalstītās nozares: lopkopība un graudkopība. Lielas investīcijas veiktas arī lauksaimniecības produktu pārstrādes nodrošināšanai un biogāzes staciju izveidē.

Zemkopības ministrija bez kavēšanās veiksmīgi sākusi 2014-2020. gada plānošanas perioda ES fondu finansējuma apguvi. Veiksmīgi noritējusi jaunā perioda ELFLA un EJZF pasākumu kārtu atvēršana, arī 2016. gada janvārī arī atvērtas pasākumu kārtas.

2015. gadā ļoti apjomīgi sākta ES fondu atbalsta finansējuma ieguldīšana attīstībā 2015. gadā (milj.eiro)
ELGF – 218,5
ELFLA – 170,4
EZF un EJZF – 20,2
Valsts atbalsts – 8,6
Kopā – 417,8

Paskaidrojumi: ELGF – Eiropas lauksaimniecības garantiju fonds; ELFLA – Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai; EJZF – Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonds; EZF – Eiropas Zivsaimniecības fonds.
Šobrīd ir atvērts LAP pasākums „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” (IMA), projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2016. gada 4. janvāra līdz 2016. gada 4. februārim:

1)    “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, publiskais finansējums lauku saimniecībām – 65,9 milj.eiro, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – 4,5 milj.eiro;
2)    „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”, publiskais finansējums – 16,1 milj.eiro;
3)    „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”, publiskais finansējums lauku saimniecībām un pašvaldībām – 10,5 milj.eiro, valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem – 36,5 milj.eiro.
___________________________

Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070; mob.: 26534104;
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv.
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA