EK ierosina padarīt bankas kontus lētākus un pieejamus visiem
Apskatīt komentārus (0)


08.05.2013


Mūsdienu Eiropas iedzīvotāji nevar pilnībā iekļauties sabiedrībā, ja tiem nav vienkārša bankas konta. Banku konti ir kļuvuši par mūsu ikdienas dzīves neatņemamu daļu. Tie sniedz mums iespēju veikt un saņemt maksājumus, iepirkties tiešsaistē un nomaksāt rēķinus par pakalpojumiem (tālruni, gāzi, elektrību). Vienotā tirgus likumi ir nodrošinājuši, ka bankas var darboties visā Eiropas Savienībā un piedāvāt pārrobežu pakalpojumus, taču šī mobilitāte līdzvērtīgā apmērā neattiecas uz iedzīvotājiem, kuri bieži vien nevar atvērt bankas kontu citā dalībvalstī vai bez sarežģījumiem nomainīt vienu banku pret citu. Turklāt patērētāji bieži pārmaksā par saņemtajiem bankas pakalpojumiem un saskaras ar grūtībām, cenšoties iegūt skaidrību par dažādajām iekasētajām maksām.

 

Šajā saistībā Eiropas Komisija šodien publicē priekšlikumu Direktīvai par to maksu salīdzināmību, kas saistītas ar maksājumu kontiem, maksājumu kontu maiņu un pamatmaksājumu kontu pieejamību.

 

Par iekšējo tirgu un pakalpojumiem atbildīgais komisārs Mišels Barnjē teica: "Ja mūsdienās cilvēkam nav bankas konta, tas apgrūtina un sadārdzina dzīvi. Šodien publicētais priekšlikums beidzot nodrošinās visiem Eiropas iedzīvotājiem piekļuvi vienkāršiem banku kontiem, kā arī ļaus tiem pilnībā iesaistīties sabiedrībā, kurā tie dzīvo, un izmantot vienotā tirgus priekšrocības. Atvieglojot maksu salīdzināšanu un bankas konta maiņu, mēs ceram panākt to, ka bankas uzlabo savu piedāvājumu un samazina izmaksas. Priekšlikums nodrošinās ieguvumus arī finanšu pakalpojumu nozarei, radot papildu stimulus pārrobežu pakalpojumu sniegšanai un darbības uzsākšanai jaunos tirgos."

 

Par veselību un patērētāju politiku atbildīgais komisārs Tonio Borgs teica: "Šis priekšlikums ļaus patērētājiem visā ES piekļūt bankas konta pakalpojumiem, salīdzināt tos un nomainīt pakalpojumu sniedzēju, ja tie nav apmierināti. Mūsu mērķis ir panākt, ka patērētāji ir labāk informēti par iekasētajām maksām gan pirms konta atvēršanas, gan pēc tam, un nodrošināt, ka patērētāji var nomainīt pakalpojumu sniedzēju ātri un bez grūtībām, ja tie to vēlas. Ar šo priekšlikumu tiks palielināta konkurence attiecībā uz finanšu pakalpojumiem privātpersonām, un no tā iegūs uzņēmumi, kuri patērētājiem piedāvā lielāku izvēli un labākas cenas."

 

Komisijas priekšlikums attiecas uz šādām trim jomām:

  • maksājumu kontu maksu salīdzināmība: atvieglojot patērētājiem to maksu salīdzināšanu, ko bankas un citi maksājumu pakalpojumu sniedzēji ES iekasē par maksājumu kontu pakalpojumiem;
  • maksājumu kontu maiņa: izveidojot vienkāršu un ātru procedūru patērētājiem, kuri vēlas nomainīt maksājumu kontu vienā bankā pret maksājumu kontu citā bankā vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja;
  • maksājumu kontu pieejamība: ļaujot ES patērētajiem atvērt maksājumu kontu valstī, kurā atrodas pakalpojumu sniedzējs, bet kura nav to pastāvīgās dzīvesvietas valsts. Turklāt šie noteikumi ļaus visiem ES patērētājiem atvērt maksājumu kontu, kurā tie varēs veikt pamatoperācijas, piemēram, saņemt algu, pensiju un pabalstus vai samaksāt rēķinus par pakalpojumiem u. c.

Maksu pārredzamības un salīdzināmības uzlabošanai, kā arī raitākam kontu nomaiņas procesam vajadzētu nodrošināt patērētājiem labākus piedāvājumus un samazināt bankas kontu izmaksas. Vienlaikus finanšu pakalpojumu nozare gūs labumu no lielākas klientu mobilitātes un samazinātiem šķēršļiem ienākšanai tirgū, tai skaitā pārrobežu.

 

Pamatinformācija

 

Bankas konts ir kļuvis par neatņemamu priekšnoteikumu personas pilnīgai līdzdalībai mūsdienu sabiedrības ekonomiskajā un sociālajā dzīvē, jo skaidras naudas izmantošana strauji sarūk. Tomēr saskaņā ar neseniem pētījumiem Eiropas Savienībā aptuveni 58 miljoniem patērētāju vecumā virs 15 gadiem nav maksājumu konta.

 

Turklāt pētījumi atklāj, ka patērētājiem vēl joprojām ir grūtības salīdzināt piedāvājumus un iekasētās maksas par kontiem, kurus piedāvā dažādi maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Pat gadījumos, kad ir iespējams veikt salīdzināšanu, esošā konta nomaiņa pret citu kontu ir sarežģīta un apgrūtinoša. Turklāt atsevišķās situācijās ES patērētāji vēl joprojām nevar atvērt maksājumu kontu valstī, kura nav to pastāvīgās dzīvesvietas valsts.

 

Jau iepriekš ir veikti pasākumi, lai risinātu šīs problēmas, tai skaitā veicinot banku nozares pašregulāciju un 2011. gada jūlijā pieņemot Komisijas Ieteikumu par piekļuvi pamatmaksājumu kontam (sk. IP/11/897). Tomēr uzlabojumi ir bijuši ierobežoti, un tāpēc ir nepieciešami aptverošāki un juridiski saistoši pasākumi attiecībā uz maksājumu kontiem, lai nodrošinātu, ka vienotais tirgus darbojas efektīvi un sniedz labumu visiem iedzīvotājiem (sk. IP/12/164). Lai ņemtu vērā dažādās dalībvalstu īpatnības, pasākumi ir iekļauti direktīvas projektā, un tādējādi tie nav pārlieku preskriptīvi.

 

Direktīvās projektā iekļautie pasākumi attiecas uz trim jomām

 

1. Maksājumu kontu maksu pārredzamība

 

Ierosinātajā direktīvā ir noteikts, ka visiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir jānodrošina patērētājiem šāds dokumentu kopums:

  • informatīvs dokuments par piemērotajām maksām, kurā uzskaitīti visbiežāk sniegtie pakalpojumi un maksa, kas tiek iekasēta par katru no tiem;
  • pārskats par maksām, ko maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir iekasējis iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā par pakalpojumiem, kas sniegti, izmantojot maksājumu kontu;
  • pēc pieprasījuma – saistībā ar maksājumu kontu lietoto terminu vārdnīca.

Šie dokumenti ir jāsagatavo, izmantojot standartizētu terminoloģiju un standarta formātu, lai atvieglotu dažādu maksājumu pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu salīdzināšanu.

Visbeidzot, priekšlikumā ir paredzēts, ka katrā dalībvalstī jābūt vismaz vienai neatkarīgai salīdzinošai tīmekļa vietnei, kura vāc informāciju par maksājumu pakalpojumu sniedzēju iekasētajiem maksājumiem. Tas ļaus patērētājiem viegli salīdzināt tirgū piedāvāto maksājumu kontu izmaksas un piemērotos nosacījumus.

 

2. Maksājumu kontu maiņa

 

Ierosinātā direktīva atvieglos arī procesu bankas kontu maiņai. Ja patērētājs pieprasa visu vai daļas viņa kontā izveidoto periodisko maksājumu uzdevumu (piemēram, pārskaitījumu vai tiešo debeta maksājumu) pārnešanu uz citu kontu, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir jāveic visi pasākumi, kas saistīti ar maiņu. Patērētāji var pieprasīt arī iepriekšējā konta atlikuma pārskaitīšanu un šā konta slēgšanu.

 

Maksājumu pakalpojumu sniedzējiem šī procedūra būs jāpabeidz 15 dienu laikā (30 dienu laikā, ja maiņu veic starp pakalpojumu sniedzējiem, kuri atrodas dažādās ES valstīs), un pakalpojums ir jāsniedz bez maksas.

 

Visbeidzot, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem būs pienākums nodrošināt patērētājiem pienācīgu informāciju par to tiesībām mainīt bankas kontus un par attiecīgo procesu.

 

3. Maksājumu kontu pieejamība

 

Ierosinātā direktīva ļaus patērētājiem Eiropā atvērt maksājuma kontu pie jebkura ES maksājumu pakalpojumu sniedzēja, pat ja patērētājs nav tās valsts pastāvīgais iedzīvotājs, kurā atrodas pakalpojumu sniedzējs.

 

Turklāt patērētājiem būs tiesības atvērt pamatmaksājumu kontu neatkarīgi no to pastāvīgās dzīvesvietas Eiropas Savienībā vai to personīgās finansiālas situācijas. Dalībvalstīm būs jānodrošina, lai vismaz viens maksājumu pakalpojumu sniedzējs piedāvātu pamatmaksājumu kontu to teritorijā, un tām būtu jāinformē sabiedrība par šādu maksājumu kontu pieejamību. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji nevarēs atsaukties uz personas finansiālo situāciju, lai atteiktu konta atvēršanu.

Direktīvā ir uzskaitīti visi pamatpakalpojumi, kas jāsniedz, izmantojot šo kontu, tai skaitā naudas izņemšana, banku pārskaitījumi un debetkartes nodrošināšana. Konta pārtēriņš vai jebkādi citi kredīta pakalpojumi pamatpakalpojumu kontos netiks atļauti.

 

MEMO/13/413

 

Papildu informācija:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/bank-accounts_en.htm

 

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA