Bērnu un jauniešu atbalstam pašvaldības ievieš sadarbības modeli sociālās atstumtības mazināšanai
Apskatīt komentārus (0)


14.05.2013


Ar mērķi izveidot bērnu un jauniešu atbalsta sistēmu sociālās atstumtības mazināšanai 15 Latvijas pašvaldībās, tostarp arī Rēzeknes novadā, ir izstrādāts starpinstitucionālais sadarbības modelis, kas apvieno dažādu nozaru speciālistus. Katras pašvaldības līmenī ir speciālistu darba grupa, kur ir iesaistītas tādas institūcijas kā sociālais dienests, izglītības pārvalde vai nodaļa, valsts vai pašvaldības policija, bāriņtiesa, Valsts probācijas dienests un citas institūcijas.

 

„Lai izvairītos no tā, ka vecāki kopā ar savu bērnu dotos no viens institūcijas uz citu, cenšoties saprast to sasaisti un atbildības, esam izveidojuši starpinstitucionālo sadarbības modeli, kas atvieglo gan skolas, gan vecāku iesaisti bērna problēmsituācijas risināšanas procesā. Arī kopienas līdzatbildība par bērniem un jauniešiem, kas tajā dzīvo, ir vēl pamatojums sadarbības modeļa izstrādes nepieciešamībai. Sadarbojoties iesaistītajām pusēm, iepriekš vienojoties par kopīgu mehānismu, kā efektīvi risināt problēmsituācijas, ir iespējams veicināt sociālās atstumtības mazināšanos un ir iespējams uzlabot problēmgadījumu izskatīšanu, tādējādi uzlabojot kopienas sadzīvi,” norāda Latvijas Universitātes projekta eksperte Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Inese Štekele.

Darba grupas redzeslokā ir sociālās atstumtības riskam pakļautie bērni un jaunieši ar uzvedības problēmām un traucējumiem, kas ir izglītības iestādes pamešanas riska grupā, kas pametuši mācības un izglītību neturpina. Speciālistiem darbojoties komandā, precīzāk iespējams diagnosticēt problēmas cēloņus un plānot koordinētu turpmāko rīcību. Lai sadarbības modelis veiksmīgi darbotos ikdienā, pašvaldības līmenī ir būtisks politiskais atbalsts domē, savas pašvaldības resursu apzināšana, ieinteresētība no profesionāļu puses un konfidencialitātes ievērošana.

„Lai veicinātu sadarbību pašvaldībās, esam izstrādājuši modeli un ieteikumus pašvaldību speciālistiem, kā efektīvāk organizēt sadarbību. Izzinot situāciju piecpadsmit pašvaldībās, novērojām, ka aptuveni vienā trešdaļā pašvaldību jau līdz šim eksistēja savi sadarbības principi problēmjautājumu risināšanai, iesaistot dažādus speciālistus, ko šis modelis palīdzēja pilnveidot.  Atsevišķās pašvaldībās aktīvāk darbojas probācijas dienests, citviet ir izteikta loma draudzei, kas piedalās vietējās kopienas dzīvē, savukārt, piemēram, Rīgā sadarbības modelis un iesaistītās puses ir vienojušās par sadarbību, parakstot kopīgu līgumu,” stāsta I. Štekele.

Uz speciālistu darba grupu jeb sadarbības vienību problēmgadījumu izskatīšanai var virzīt gan izglītības iestāde, gan sociālais dienests, gan policija, gan ģimenes ārsts, gan bērnu sociālās aprūpes centrs, gan krīzes centrs. Kopēja pieeja problēmas risināšanai atvieglo saziņas mehānismu starp vecākiem, izglītības iestādi un iesaistītajām institūcijām.

Par pamatu ņemot izstrādāto modeli, pašreiz jau vienpadsmit pašvaldībās Latvijā ir izveidotas starpinstitūciju speciālistu darba grupas, četrās pašvaldībās pilnveidoti jau esošie sadarbības modeļi. Rudenī pakāpeniski plānots ar izstrādāto modeli iepazīstināt arī citas Latvijas pašvaldības.

Izstrādātais starpinstitucionālais modelis ir daļa no Latvijas Universitātes iniciētā Eiropas Sociālā fonda projekta par atbalsta programmu izstrādi un īstenošanu sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei. Modeli izstrādājušas projekta ekspertes Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Inese Štekele, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Silvija Šimfa, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Lolita Kokina, Latvijas skolu psihologu asociācijas valdes priekšēdētaja Iveta Grāvīte, Labklājības ministrijas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktore Valentīna Gluščenko, Rīgas Skolu vecāku konsultatīvās padomes līdzpriekšsēdētāja Aira Rika un Sociālo darbinieku biedrības priekšsēdētāja vietniece Līga Āboltiņa.

Fotogalerija no semināra pašvaldību pārstāvjiem.

Plašāka informācija par projekta aktualitātēm. 

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, projekta komunikācijas konsultante

Papildu informācija:
Gunta Kraģe, projekta vadītāja
E-pasts: gunta.krage@lu.lv
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA