Baltijas valstis tuvojas 2014.-2020. gada ES fondu perioda uzsākšanai
Apskatīt komentārus (0)


29.05.2013


27. un 28. maijā Igaunijā Baltijas valstu Eiropas Savienības (ES) fondu vadošo iestāžu pārstāvji pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar 2014.-2020. gada perioda uzsākšanu. Šobrīd Latvija, Lietuva un Igaunija strādā pie ES fondu 2014.-2020. gada perioda plānošanas dokumentiem – Partnerības līguma un Darbības programmas. Visas trīs Baltijas valstis pašlaik ir sasniegušas līdzīgu progresu dokumentu satura sagatavošanā un atzina, ka sanāksmē gūtā pieredze ļaus veiksmīgāk uzsākt nākamo periodu un nodrošināt, ka īstenotie ES fondu projekti vairo valsts un iedzīvotāju labklājību.

„Nākamā ES fondu plānošanas perioda investīciju mērķi ir veicināt nodarbinātību un nodrošināt ilgtspējīgu izaugsmi. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, ir nepieciešamas koordinētas un savstarpēji papildinošas investīcijas, fokusētas prioritātes un orientācija uz rezultātiem, kā arī vienkāršota un vienota ES fondu ieviešanas un uzraudzības sistēma,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Baltijas valstu plānotie darbu grafiki sakrīt, un ir paredzēts plānošanas dokumentus oficiālai saskaņošanai kopīgi iesniegt pēc Eiropas Sociālā fonda regulu apstiprināšanas, orientējuši šā gada oktobrī. Plānošanas dokumentu izstrādē būtisku lomu ieņem konsultācijas ar Eiropas Komisiju (EK), jo nākamā perioda ES fondu investīcijas varēs uzsākt tikai pēc tam, kad EK būs apstiprinājusi Latvijas izstrādātos plānošanas dokumentus jeb investīciju plānu nākamajiem septiņiem gadiem.

Jau iepriekš ziņots, ka Latvija un EK līdz šim nav vienojusies par vēlamo investīciju apjomu transporta infrastruktūras attīstībā, inovāciju veicināšanā un nodarbinātībā. Abas puses ir apņēmušās iespējami ātri panākt kvalitatīvu vienošanos par nākamā perioda prioritārajiem investīciju virzieniem un aktivitātēm, lai uzņēmēji un nodokļu maksātāji kopumā gūtu stabilu nākotnes redzējumu.

Maija sākumā FM publiskai apspriedei nodeva 2014.-2020. gada perioda ES fondu plānošanas dokumentu projektus – Partnerības līgumu Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam un Darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”. Vēl līdz šā gada 3. jūnijam FM aicina visus interesentus iepazīties ar plānošanas dokumentu projektiem un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem precizējumiem un papildinājumiem.

Informācijas sagatavotājs:
Kaspars Valtmanis
Komunikācijas nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67083880
Kaspars.valtmanis@fm.gov.lv




      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:




Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA