Atbalsta ES fondu sistēmas vienkāršošanu un administrēšanu vienā aģentūrā
Apskatīt komentārus (0)


13.05.2013


Pirmdien, 13.maijā, Ministru kabineta komitejas sēdē tika atbalstīts Finanšu ministrijas sagatavotais koncepcijas projekts par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF), Kohēzijas fonda (KF), Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) ieviešanu 2014.-2020. gadā Latvijā.

Koncepcijas mērķis ir panākt vienošanos par Eiropas Savienības (ES) fondu ieviešanas institucionālo sistēmu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, un informēt par pasākumiem, kas veicami ES fondu vadības sistēmas vienkāršošanai un administratīvā sloga mazināšanai. Koncepcija tiks virzīta apstiprināšanai nākamajā valdības sēdē.

Administratīvo slogu finansējuma saņēmējiem plānots mazināt, veidojot optimizētu institucionālo sistēmu un lēmumu pieņemšanas procesu, novēršot funkciju dublēšanos starp iestādēm un veidojot efektīvāku kontroļu un auditu apjomu Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu (ERAF, ESF, KF) ieviešanā. Tāpat tiek plānots nodrošināt pāreju uz sadarbību starp ES fondu iestādēm un finansējuma saņēmējiem elektroniskajā vidē, nodrošinot finansējuma saņēmējiem vienotu elektronisko resursu projektu pieteikšanai un ieviešanas dokumentācijas iesniegšanai.

Koncepcija paredz ieviest vienas pieturas aģentūras principu un nodrošināt, ka 2014.-2020. gada periodā ar visiem ERAF, ESF un KF klientiem strādās viena aģentūra. Tādējādi finansējuma saņēmējiem tiks mazināts administratīvais slogs un tiks  nodrošināta vienota pieeja projektu iesniedzējiem. Vienas pieturas aģentūras funkcijas veiks Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, ņemot vērā tās ilggadējo un daudzveidīgo pieredzi darbā ar ES fondu projektiem dažādās nozarēs, kā arī citu ārvalstu finanšu instrumentu piešķirto līdzekļu administrēšanu.

Atbildību par plānošanas dokumentos noteikto ES fondu atbalsta mērķu sasniegšanas nosacījumu izstrādi, sagaidāmo rezultātu definēšanu un projektu vērtēšanas kritērijiem, līdzīgi kā līdz šim, uzticēs atbildīgajām nozaru ministrijām, kuru galīgais saraksts būs zināms pēc plānošanas dokumentu saskaņošanas. Esošajā plānošanas periodā šīs funkcijas veic 7 nozaru ministrijas un Valsts Kanceleja. Vadošās iestādes un Revīzijas iestādes funkcijas nemainīgi veiks Finanšu ministrija.

Lai nodrošinātu specifisko zināšanu, kompetenču un izveidotās kapacitātes un cilvēkresursu saglabāšanu, kā arī nodrošinātu esošā perioda investīciju veiksmīgu pabeigšanu un rezultātu uzturēšanu, mēneša laikā tiks izstrādāts rīcības plāns pakāpeniskai jaunās institucionālās sistēmas ieviešanai un kompetenču pārņemšanai. Tikmēr 2007.-2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu pabeigšana tiks veikta esošās ieviešanas sistēmas ietvaros.

Informācijas sagatavotājs:
Kaspars Valtmanis
Komunikācijas nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67083880
Kaspars.Valtmanis@fm.gov.lv
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA