115860

Tiešsaistes konsultācija bibliotekāriem
10.02.2021


Krāslavas novada centrālā bibliotēka aicina abu novadu bibliotēku darbiniekus uz ikmēneša tiešsaistes konsultāciju, kura notiks 2021.gada 12.februārī, izmantojot platformu Zoom.

Konsultācijas darba jautājumi

11.15 – 11. 30 Bibliotēku darba plānu komentāri, precizējumi (Ž.Moiseja)

11.30 – 12.00 Pasākumu plānu publikācija Padlet darbaplūsmas sienā, ierakstu veidošana bibliotēku emuāros (I.Cabule, Ž.Moiseja)

12.00 – 12.15 Izmaiņas datu uzskaites veidlapās (Ž.Moiseja, Z.Jefimova)

12.15 – 12.35 Bibliotēku novadpētniecības darba attīstības plāns - kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, dokumentēšana un popularizēšana. Sava pagasta vai ciema kultūras dzīves pētniecība un popularizēšana (Ž.Moiseja)

12.40 – 13.00 Par BIS Alise-i ieviešanu pagastu bibliotēkās (V.Magidas)

13.00 – 14.00 Pārtraukums

14.00 – 14.40 Tiešsaiste tikšanās ar Ilzi Vovku “Kad mīlestība snieg” (Z.Pikmane)

Lasiet ŠEIT.
      Atpakaļ