126118

Vasaras lasīšanas sacensības rezultāti
01.09.2022


Vasaras lasīšanas sacensības ,,Lasīt ir moderni!” rezultāti.

Vasaras lasīšanas sacensība ,,Lasīt ir moderni !”, ko rīkoja Krāslavas novada centrālā bibliotēka, ir noslēgusies. Par uzvarētājiem kļuva:

Darja Ignatjeva, meitene no Ukrainas, mācās Varavīksnes vidusskolā, izlasīja 38 grāmatas.

Kaspars Kušnirs, Krāslavas ģimnāzijas skolēns, izlasīja 29 grāmatas.

Darja Avsjukeviča, Krāslavas ģimnāzijas skolniece, izlasīja 25 grāmatas.

Artūrs Grizāns, Krāslavas ģimnāzijas skolēns, izlasīja 24 grāmatas .

Bibliotēkas direktore pateicās Kušniru  ģimenei- mammai Daigai, Kristapam , Kasparam un Kārlim, kuri aktīvi piedalījās vasaras lasīšanā un visi kopā izlasīja 46 grāmatas. Daudzi bērni izlasīja vairāk par 10 grāmatām.

Mums ir prieks un gandarījums par katru izlasīto grāmatu un katru lasītāju.

Lasot grāmatas, jau mēs visi tiekam apbalvoti, jo vislielākā balva ir iespēja izlasīt labu grāmatu .

Foto skaties    

http://kraslavasbernubiblioteka.blogspot.com/2022/09/vasaraslasisanas-sacensiba-lasit-ir.html
 
      Atpakaļ