106702

Zīmējumu izstāde ,,Mana pasaule"
03.06.2019


  Konkursa rezultātā  zīmējumu izstādē ,, Mana pasaule” apskatāmi 153 zīmējumi, ko ir veidojuši 147 Dagdas un Krāslavas  PII un vispārizglītojošo skolu audzēkņi, kurus atbalstīja vecāki un skolotāji.

Izstādes dalībnieku bērnu un jauniešu vecums ir no 4 līdz 18 gadiem.

Krāslavas mākslas skolas pedagoģe Maija Šuļga atzīmēja, ka ļoti daudz labu, interesantu un radošu darbu katrā vecuma grupā. Bērnu redzējumā pasaule ir tik daudzveidīga un SKAISTA.

Grūti nācās izvēlēties 20 labāko darbu autorus, jo patika vairāki.

Paši pirmie, kas atnesa savus darbus, bija

Evita Guna Friliņa ar tēti Edgaru un māmiņu Baibu

20 Labāko zīmējumu autori:

1. Evita Guna Friliņa- Krāslavas pamatskola, 1.a klase

2. Ruslans Baranovs- Varavīksnes vidusskola, 9.c kl.

3. Ļubova Šusta- Varavīksnes vidusskola, 5.b kl.

4. Evelīna Bukovska- Krāslavas pamatskola, 2.b klase

5. Sabīna Ogorelova- PII ,,Pīlādzītis”, 5 gadi

6. Elza Ahromkina- PII ,, Pienenīte”, 4  gadi

7. Samanta Rukmane- Varavīksnes vidusskola, 8.a

8. Dmitrijs Sergejevs- PII ,,Pīlādzītis”, 5 gadi

9. Iluta Smirnova- Krāslavas Valsts ģimnāzija, 8.kl.

10. Laura Mežiņa-KVĢ, 8.a kl.

11. Viktorija Širokina- KVĢ, 7.kl.

12. Katrīna Ļaksa- KVĢ, 9. kl.

13. Ēriks Trojanovskis- KVĢ, 10. c kl.

14. Daniela Timma- KVĢ, 10.c

15. Elizabete Anna Stivriņa- KVĢ, 10.kl.

16. Loreta Makņa- KVĢ, 11.c kl.

17. Artjoms Murāns- Dagdas vidusskola,3.b kl.

18. Arīna Bondere- PII ,,Pienenīte”- 5.g.

19.  Radivinska Evija- Krāslavas pamatskola, 5.b kl.

20. Georgs Pauliņš Krāslavas pamatskola, 5.a kl.

Pateicamies skolotājiem un vecākiem

 par audzēkņu iesaistīšanu zīmējumu konkursā

,, Mana pasaule”.

 

Lidijai Kartenko- Dagdas vidusskolas skolotājai

Leonginai Krasņakovai- Krāslava PII ,, Pīlādzītis”

Džeinai Vīksnai

Ilonai Eisakai

Ilonai Kalinkai

Ainai Stepiņai- PII ,,Pienenīte”

Dzintrai Dzalbei

Solvitai Mežiņai

Valentīnai Navickai

Oksanai Dilbai

Valentīnai Purpišai- Varavīksnes vidusskola

Jeļenai Kļimovai

Jevģēnijai Sergejenko

Olitai Truskovskai- Krāslavas pamatskola

Intai Beikulei

Ingai Skerškānei- Krāslavas Valsts ģimnāzija

 

Visiem KNCB BLN atzinība par atsauksmi, atbalstu un līdzdarbošanos

SKAISTUMA

radošās izpausmes veicināšanā!

Zīmējumus aicinām apskatīt līdz 31.07.2019

Viktorija Urbanoviča, KNCB BLN vadītāja

Foto skaties  Bērnu literatūras nodaļas emuārā: http://kraslavasbernubiblioteka.blogspot.com/

 
      Atpakaļ