127980

Lasītprieka vēstneši ,, Pīlādzītī"
01.03.2023


BILDES SKATIES https://ieej.lv/oWp2t

Krāslavas izglītības iestādes ,,PĪLĀDZĪTIS” audzēkņi paveica lielu un nozīmīgu darbu lasīšanas veicināšanā, aktīvi  darbojoties „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2022”. Latvijas Nacionālā bibliotēka žūrijas ekspertiem sagādāja balviņas- atstarotājus ar uzrakstu LASI UN STARO! Pateicības par centīgu grāmatu lasīšanu un vērtēšanu saņēma skolotāji un 10., 7., 4., 5. grupu audzēkņi.

Krāslavas novada centrālā bibliotēka pateicīga saviem uzticīgajiem lasītājiem. 

Lai vairojas lasītprieks!
 
      Atpakaļ