126170

Pasākumi septembrī (2022)
01.09.2022


Datums, laiks

Nosaukums

Norises vieta

01.09. - 30.09.

“Literatūres” grāmatu plaukts 

Mēneša grāmata – “Gaismēna” Velga Krile
No raidījumu cikla “Literatūre – ceļojums ar rakstnieku”

Abonements

01.09. - 14.09.

“Laika atslēgas”

Vintāžas atslēgu izstāde
vitrīnizstāde

Abonements, KNCB mājaslapa, sociālo mediju profili

1.09. - 09.09.

09.09. plkst. 1500 

“Ausmeņa”
Ausmas Gašperes  ceļojošā personālizstāde


Noslēguma pasākums KNCB telpās

Lasītava, KNCB mājaslapa

14.09. - 30.09.

14.09. plkst. 15.00

Pauliņu ģimenes keramikas podu un citu keramikas darinājumu personālizstāde

Izstādes atklāšana KNCB telpās 

Lasītava, KNCB mājaslapa

16.09. - 30.09.

“Keramika ir viszinātniskākā no mākslas formām”
Grāmatu apskats

Lasītava

07.09. - 30.09.

“Keramika mūža aizraušanās”
Novadpētniecības materiālu izstāde par Pauliņu ģimeni

Lasītava

01.09. - 30.09.

“Es staigāju pa ziedu pēdām…”
Dzejniecei Lijai Brīdakai – 90

Abonements, KNCB mājaslapa

01.09. - 30.09.

“Par/un ap Krāslavu”
Novadpētniecības rubrika

KNCB mājaslapa, sociālo mediju profili

26.09.

Eiropas valodu dienas viktorīna

KNCB

01.09. - 30.09.

“Sirds pildās ar rudens mieru…”
Zinaidas Lapkovskas  sirdsprieks, kas krāsām plūst...

Gleznu izstāde no cikla “Krāslaviešu lepnums skaistuma acīm”

Abonements, KNCB mājaslapa 

20.09.

“Septembra jaunumi”
Jauno grāmatu diena kopā lasītāju kluba dalībniekiem

Abonements, KNCB mājaslapa, sociālo mediju profili

01.09. - 30.09.

“Foto albūmus pāršķirstot”
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas foto rubrika

KNCB mājaslapa, sociālo mediju profili

01.09. - 30.09.

BJVŽ 2022 lasīšanas veicināšanas programmas aktivizēšana
Tikšanās ar kolekcijas lasītājiem PII "Pienenīte” un "Pīlādzītis”

BLN, PII "Pienenīte” un "Pīlādzītis”

05.09. - 30.09. 

"Pozitīvajam noskaņojumam”
Anastasijas Urbanovičas zīmējumu izstāde

BLN, KNCB mājaslapa

22.09. plkst. 1000

“Maija dievkalpojumi pie ceļmalu krustiem – unikāla Latgales tradīcija”
Maija dziedājumi ar Intu Viļumu 

Darbinieku seminārs

KNCB

24.09.

Skaļās lasīšanas sacensību fināls  

Latvijas nacionālā bibliotēka

16.09. plkst. 1300

“Latvijai piestāv rudens un dzeja” (I.Nāra)
Dzejas dienas pasākums 

KNCB

29.09. plkst. 1300

Darbnīca “Digitālie rīki palīgā!”
Viktorīnas, spēles veidošana jauniešiem - zināšanas caur spēlēm

KNCB

01.09. - 30.09. 

E-konsultācijas “Prasi bibliotēkai”

Pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālr. 24780173 vai  klātienē KNCB

Lasītava
      Atpakaļ