127950

Pateicības stunda "Pienenītē"
24.02.2023


 Bildes skaties https://ieej.lv/oL2yX

Krāslavas izglītības iestādes ,,Pienenīte” audzēkņi paveica lielu un nozīmīgu darbu lasīšanas veicināšanā, aktīvi  darbojoties „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2022”. Latvijas Nacionālā bibliotēka žūrijas ekspertiem sagādāja balviņas. Šogad tās ir atstarotāji ar uzrakstu LASI UN STARO! Pateicības par centīgu grāmatu lasīšanu un vērtēšanu saņēma skolotāji un grupu ,,Saulīte”, ,,Spārītes”, ,,Taurenīši” un ,,Ežuki” audzēkņi.

Krāslavas novada centrālā bibliotēka ļoti pateicīga saviem uzticīgajiem lasītājiem.  
      Atpakaļ