126573

Pasākumi oktobrī (2022)
01.10.2022


Datums, laiks

 Nosaukums

Norises vieta 

01.10. – 31.10.

“Literatūres” grāmatu plaukts
Mēneša grāmata – “Nāves Ēnā” Rūdolfs Blaumanis
No raidījumu cikla “Literatūre – ceļojums ar rakstnieku”

Abonements

01.10. – 31.10.

Pauliņu ģimenes māla podi un stāsti
Ģimenes keramikas izstrādājumu personālizstāde un grāmatu virtuāls apskats

Lasītava, KNCB mājaslapa

01.10. – 31.10.

“Keramika - mūža aizraušanās”
Novadpētniecības materiālu izstāde par Pauliņu ģimeni

Lasītava

01.10. – 31.10.

“Dod dzīvei laiku…”
Rakstniecei Ingai Ābelei – 50
Grāmatu apskats

Abonements, KNCB mājaslapa

14.10. – 31.10.

“Mācos valodu spēlējoties”  valodas galda spēļu pēcpusdienas
5.-9. klašu skolēniem

BLN

01.10. – 31.10.

“Sirds pildās ar rudens mieru…”
Zinaidas Lapkovskas  sirdsprieks, kas krāsām plūst...
Gleznu izstāde no cikla “Krāslaviešu lepnums skaistuma acīm”

Abonements, KNCB mājaslapa

20.10.

“Oktobra jaunumi”
Jauno grāmatu diena kopā lasītāju kluba dalībniekiem

Abonements, BLN, KNCB mājaslapa, bibliotēkas sociālo mediju profili

27.10.
no plkst. 1000 līdz plkst. 1430

“21. gadsimta tendences komunikācijā” 
Tikšanās  ar saskarsmes, etiķetes un komunikācijas treneri Kristīnu Sprūdžu

KNCB

28.10.
plkst. 1100

“No bioloģes līdz rakstniecei un politiķei”
Tikšanās ar rakstnieci Daci Rukšāni-Ščipčinsku

KNCB

01.10. – 31.10.

“Par/un ap Krāslavu”
Novadpētniecības rubrika

KNCB mājaslapa, bibliotēkas sociālo mediju profili

01.10. – 31.10.

“Foto albūmus pāršķirstot”
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas foto rubrika

KNCB mājaslapa, bibliotēkas sociālo mediju profili

01.10. – 31.10.

E-konsultācijas “Prasi bibliotēkai” mēneša tēma: 
“Valsts atbalsts 2022/2023 apkures sezonā” 
(Pieteikums apkures izdevumu atbalstam)

Pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālr. 24780173 vai  klātienē KNCB

Lasītava

      


      Atpakaļ