119879

Pasākumi janvārī (2022)
01.01.2022


Datums, laiks

 Nosaukums

 Norises vieta

 03.-14.01.

“Baltijas autoru īsgrāmatiņas”
ilustrēto stāstiņu lasīšanas mirkļi

 BLN

 21.01. plkst. 15:00

“Literatūras sirdij un  dzīvespriekam”
Tiešsaistes tikšanās

ar rakstnieci Ilzi Aizsilu

Platforma ZOOM
Pieteikšanās tiešsaistes pasākumam līdz 
21.01. plkst. 9:00

 21.01.

"Bērnu žūrijas grāmata mani iedvesmoja”
PII audzēkņu radošu darbiņu izstādes atklāšana

BLN,
KNCB mājaslapa

 31.01.

“Laiks visu aiznes līdzi”
Krāslavas pilsētas mēram

Otto Drustam -125
Digitāla satura novadpētniecības izstāde

KNCB mājaslapa,
sociālie mediji

 03.-31.01.

katru darba dienu

plkst. 10:00 - 11:00,

plkst. 15:00 - 16:00 

"Prasi bibliotēkā”
e-konsultācijas

KNCB
Pēc iepriekšēja pieraksta
pa tālr. 24780173

 03.01.-20.02.

"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021”
lasīšanas rezultātu apkopojums

BLN,
KNCB mājaslapa 

 03.-31.01.

“Drukātā vārda kalpībā”
Dramaturģei Leldei Stumbrei  - 70
Grāmatu apskats

Abonements,
KNCB mājaslapa

 03.-31.01.

“Latviešu rakstniece no matu galiņiem līdz kāju papēžiem”
Rakstniecei Laimai Kotai - 60
Grāmatu apskats

Abonements,
KNCB mājaslapa

 03.-31.01.

Lilijas Tamas sirdsprieks, kas krāsām plūst…
Gleznu izstāde no cikla “Krāslaviešu lepnums skaistuma acīm”

Abonements

 03.-31.01.

“Par/ un ap Krāslavu”
Novadpētniecības rubrika

KNCB mājaslapa,
sociālie mediji

 14.-31.01.

“Bezē deserti dažādās variācijās”
Žurnālu un grāmatu tematisks apskats / virtuāls apskats

Lasītava,
KNCB mājaslapa 

 14.01.-11.02.

“Rotas par sievieti vienmēr kaut ko pastāsta…”
Oksanas Matejas dekoratīvās rotas
vitrīnizstāde / virtuāls apskats

Abonements, KNCB mājaslapa, sociālie mediji

 18., 25.01.

Medijpratība pirmsskolā
Interešu klubiņš

PII ”Pīlādzītis”
      Atpakaļ