Pasākumi janvāra mēnesī (2018.gads)
01.01.2018


Nr. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

 

Pasākuma nosaukums

1.

Janv. mēn.

BLN

“Sala mēnesis Akas zīmē”- (ko darīt janvārī)- tem.ideju izstāde vecākiem un bērniem

2.

05.-29.01.

Bibliotēkā

“Mūsu bibliotēkas jubileja” - fotogalerija

3.

4.,11.,

18.,25.01.

Bibliotēka

“Senioru skolas” kārtējās nodarbības

4.

8.,15.,

22., 29.01.

Bibliotēka

Rokdarbnieču pulciņa “Pozitīvs” nodarbības simegrāfijas tehnikas apgūšanā

5.

Janv. mēn.

BLN

“Pasakas, kas dzīvo mums līdzās”- temat. pasākums (krāsaino tēlu un labi zināmo pasaku autoram Š. Pero – 390)

6.

03.-30.01.

Abonements

BLN

“Rakstnieks savā laikā, darbos un cilvēkos”- literat. izstāde (Rūdolfam Blaumanim - 155)

7.

10.-31.01.

Lasītava

“Ceļojums leļļu valstībā”- Mārītes Trifonovas  porcelāna leļļu kolekcijas izstāde

8.

10.-30.01.

BLN

“Zelta atslēdziņa”- temat. izstāde (Al. Tolstojam - 135)

9.

10.-28.01.

Abonements

“Māja - tas ir viss, ko cilvēks veido savām rokām pēc saviem uzskatiem”- izstāde (par mājas celtniecību, iekārtošanu, interjeru, vizuāliem elementiem…)

10.

12.-30.01.

 

Abonements

“Dažādu paaudžu dzīves gaitas, atmiņas, sižetu savērpums”- izstāde (Anitai Liepai – 90)

11.

15.-19.01.

Bibliotēka

Gada pārskatu iesniegšana

12.

17.01.

plkst.

15.00

Cokolstāva

zāle

“Es dzīvoju Aronsona ielā”- temat. pasākums, prezentācija (novadniekam, tēlniekam Naumam Aronsonam - 145)

13.

20.01.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

14.

26.01.

plkst

16.00

Cokolstāva zālē

“Grāmata kā dāvana”- pateicības pasākums grāmatu dāvinātājiem

15.

Mēneša

laikā

BLN

 

”Bērnu žūrijas“ grāmatu kolekcijas 2017 lasīšanas rezultātu apkopojums. Tikšanās ar žūrijas ekspertiem
      Atpakaļ