Pasākumi decembra mēnesī (2017.gads)
30.11.2017


Nr.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

02.12. plkst. 11.00

Lasītava

“Sapņu ķērājs”-  Ziemassvētku radošā darbnīca (vadītāja Ināra Pauliņa)

I.Pauliņa

2.

dec.

Bērnu literatūras nodaļa

“Ziemassvētku dekors”- darbnīca

V.Urbanoviča

3.

05.12.

plkst.

12.30

Bērnu literatūras nodaļa

Tikšanās ar bērnu grāmatu autori Luīzi Pastori

Ž.Moiseja

4.

05.12.

Bibliotēka

Preses konference ar Izraēlas vēstnieci Latvijā

V.Magidas

 

5.

07.12.

pkst.

15.00

Cokolstāva

zāle

Rakstnieces Birutas Eglītes grāmatas “Ceturtais bauslis” prezentācija  (stāsts par kuplo Spridzānu dzimtu )

V.Magidas

6.

08.12. pkst.

12.00

Kultūras nams

“Krāslavas novada centrālajai bibliotēkai - 70”- tematiskais pasākums

V.Magidas

7.

09.-30.12.

Lasītava

“Gadiem pāri skatoties”- izstāde (Materiāli, fotogrāfijas no bibliotēkas dzīves 70 gadu garumā)

E.Zaščerimska

A.Bartūša

8.

09.12.

Abonem.

“Esejas žanra iedibinātāja un izkopēja”- izstāde (rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai-120)

V.Slesare

9.

09.12.

Abonem.

 “Svinēsim dienu, kad sauli kā zvanu

Saulgrieži augstāk pie debesīm vilksi” – temat. izstāde (par Ziemassvētku gaidīšanu, svinēšanu, tradīcijām, apsveikumiem…)

O.Skerškāne

10.

11.12.

Lasītava

”Vecmāmiņu bērnības Ziemassvēku eglīšu dekori”- izstāde

V.Slesare

11.

12.12.

LNB

Bibliotēku sistēmas “ALISE” administratoru kursi

I.Cabule

12.

 

 

12.12.

Aizkraukle

 

Darba pieredzes apmaiņas brauciens uz Aizkraukles novada bibliotēkām

V.Magidas

13.

15.12.

 

LNB

“Statistika”- Bibliotēku direktoru seminārs

V.Magidas

14.

dec.

Priedes

Krāslavas veco ļaužu pansionāta “Priedes” apmeklējums

Ž.Moiseja

15.

20.12.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

I.Pauliņa
      Atpakaļ