125902

Pasākumi augustā (2022)
01.08.2022


Datums, laiks

Nosaukums

Norises vieta

 01.08. – 31.08.

Paulu Koelju – 75 
Grāmatu apskats

Abonements

 03.08. – 17.09.

“Ausmeņa”
Ausmas Gašperes  ceļojošā personālizstāde
Noslēguma pasākums septembrī KNCB telpās

Lasītava

 03.08. – 31.08.

“Uzglezno pats savu mākslu” 
Grāmatu apskats

Lasītava

 01.08. – 31.08.

 “Literatūre” grāmatu plaukts

Mēneša grāmata – “Žesti” Artis Ostups
No raidījumu cikla “Literatūre – ceļojums ar rakstnieku”

Abonements

 01.08. – 31.08.

“Manam jūlijam ir kviešu dzeltenās bizes…”

Zinaidas Lapkovskas  sirdsprieks, kas krāsām plūst...
Gleznu izstāde no cikla “Krāslaviešu lepnums skaistuma acīm”

Abonements,
KNCB mājaslapa

 20.08.

“Augusta jaunumi”
Jauno grāmatu diena kopā ar lasītāju kluba dalībniekiem

Abonements, BLN, 

KNCB mājaslapa,

bibliotēkas sociālo mediju profili

 26.08. Plkst. 1100

Tikšanās ar politologu Ivaru Ījābu un Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālistu Oskaru Zuģicki

Krāslavas partnerības pasākums KNCB telpās

KNCB

 01.08. – 31.08.

"Vasara ar grāmatu"

Pavadi vasaras dienas bibliotēkā!
Bērnu vecāku un jauniešu žūrija – 2022

BLN

 01.08. – 31.08.

“Par/un ap Krāslavu”

Novadpētniecības rubrika

KNCB mājaslapa,

bibliotēkas sociālo mediju profili

 01.08. – 31.08.

“Foto albūmus pāršķirstot”

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas foto rubrika

KNCB mājaslapa,

bibliotēkas sociālo mediju profili

 01.08. – 31.08.

“Pa pasaules ceļiem!”

Natālijas Piņajevas  dekoratīvo trauku kolekcijas vitrīnizstāde

Abonements,

KNCB mājaslapa

 01.08. – 31.08.

"Lasīt ir moderni!”
Vasaras lasīšanas sacensība
bērniem un jauniešiem
Ar sacensības nolikumu var iepazīties KNCB mājaslapā: 

BLN,

KNCB mājaslapa

 01.08. – 31.08.

E-konsultācijas “Prasi bibliotēkai”

Pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālr. 24780173 vai  klātienē KNCB

Lasītava
      Atpakaļ