127316

Noslēdzas projekta pirmais posms
03.10.2022


2022. gada 21. septembrī Krāslavas novada centrālā bibliotēka uzsāka jaunu projekta īstenošanu “Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāri vietnē blogger.com”. Projektu īsteno sadarbībā ar Data Media Group, Kultūras informācijas sistēmu centru BIBLIO projekta ietvaros, atbilstoši modelim, kuru nodrošina Erasmus+ programma. Šī projekta mērķis ir izveidot un izplatīt kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu publicitātes un jaunumu informācijas saziņas vietni - emuāru, nodrošinot tā pieejamību un digitālā tēla popularizāciju atbilstoši sabiedrības interesēm un bibliotekāru izaugsmes spējām.

Pirmajā projekta īstenošanas posmā tika veikts sagatavošanas process un pilnveidotas Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku bibliotekāru zināšanas un prasmes.

Projekta aktivitātes pirmajā projekta posmā:

  • Tika organizēta Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku lietotāju aptauja “Emuārs bibliotēkas publicitātē un tēla veidošanai” par projekta tēmas aktualitāti pirms projekta realizācijas (2022. gada augustā; informācija tika publicēta Krāslavas novada centrālās bibliotēkas tīmekļvietnē);
  • Sagatavots bibliotekāriem mācību materiāls ar instrukcijām darbam ar emuāru (materiāls tika publicēts Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Padlet sienā);
  • Apkopota nepieciešamā Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku informācija par emuāra saturu;
  • Pilnveidotas Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotekāru zināšanas un prasmes - Krāslavas novada bibliotēka organizēja 4 praktikumus. Bibliotekāri mācību laikā izmantoja emuāru testa versijas.  Katra pagasta bibliotekāre iepazinās ar emuāra testa versiju, darba vidi, publicēja ziņas un veidoja statistikas atskaites testa emuārā.

Tālāk projekta laikā tiks veikta Krāslavas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu bibliotēku emuāru izstrāde, prototipēšana un izveide, kā arī bibliotēku Facebook kontu atvēršana un turpināsies bibliotekāru zināšanu pilnveidošana digitālajā mārketingā.

#projekts #Krāslavasnovadacentrālābibliotēka #KrāslavasNCB #KNCB
      Atpakaļ