112401

“Mana vasara - droša vasara” zīmējuma konkurss bērniem un jauniešiem
Apskatīt komentārus (0)


08.06.2020


Krāslavas novada centrālā bibliotēka aicina piedalīties zīmējumu konkursā ,,MANA VASARA - DROŠA VASARA!”!

Konkursa mērķis:

Rosināt bērnu un jauniešu fantāzijas radošo izpausmi, prasmi saredzēt un veidot skaistu un drošu vidi sev apkārt.

Konkursa organizatori:

Krāslavas novada centrālā bibliotēka un Krāslavas novada pašvaldības policija

Konkursa dalībnieki:

Bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 18 gadiem no Latvijas un ārzemēm.

Konkursa noteikumi:

Zīmējumu konkursā  aicinām iesniegt paša veidotu zīmējumu par tēmu „Mana vasara – droša vasara”. Zīmējumam jābūt krāsainam vai melnbaltam A4 vai A3 izmērā. Tas var būt veidots jebkurā tehnikā.

Zīmējuma otrajā pusē ir jānorāda autora Vārds, Uzvārds, vecums, kontakttālrunis.

Vērtēšana:

Zīmējumus gaidām līdz 2020. gada 20. augustam pa pastu (Krāslavas novada centrālā bibliotēka, Dīķu iela 5, Krāslava, LV-5601) vai iesniedzot personīgi Krāslavas NC bibliotēkā. Darbi no ārzemēm tiek pieņemti arī ieskenēti vai fotografēti un atsūtīti uz e-pastu  kncb.bln@inbox.lv .

Vērtēšanas kritēriji: atbilstība tēmai un konkursa informācijas nosacījumiem, mākslinieciskais izpildījums, oriģinalitāte, izpildījuma kvalitāte.

Zīmējumi, kas saņemti pēc norādītā termiņa, netiek vērtēti.

Konkursa rezultāti un uzvarētāju vārdi tiks paziņoti 24. augustā Krāslavas NC bibliotēkas vasaras noslēguma pasākumā, Krāslavas NC bibliotēkas mājaslapā www.bibliotekakraslava.lv   un vietnē Facebook.com.

Apbalvošana

Godalgotas vietas un balvas tiks piešķirtas labākajiem darbiem. Uzvarētāji saņems balvas un diplomus.

Zīmējumi var tikt izstādīti Krāslavas novada un pagastu bibliotēku telpās. Zīmējumu konkurss tiks atspoguļots masu medijos.

Iesniedzot darbu, dalībnieks un viņa vecāki piekrīt, ka organizatori var izmantot konkursa darbu jebkuros plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķas darba daļas bez īpašas saskaņošanas, tajā skaitā fotogrāfijās, izmantot ar konkursu saistītos drukas darbos, video ierakstos, publiski pārraidīt televīzijā neierobežotā apjomā un laika periodā Latvijā un ārpus valsts robežām. Iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki piekrīt, ka godalgotas vietas iegūšanas gadījumā, konkursa darbs tiek publicēts kopā ar tā autora vārdu, uzvārdu jebkuros plašsaziņas līdzekļos.

Kontaktinformācija: kncb.bln@inbox.lv , tālr.65623572.

https://www.bibliotekakraslava.lv/bernu-lit-nodala/par-bln

https://www.facebook.com/kraslavasbiblioteka

 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA