125010

Krāslavas novada skolēnu pašpārvaldes līderu labās prakses diskusiju pēcpusdiena “Mūsu Nākotne ir tagad!”
18.05.2022


Maijā visā Eiropā un Latvijā plaši tiek atzīmēta Eiropas diena, stiprinot zināšanas un izpratni par Eiropas vērtībām, kultūru dažādību un iespējām.

Arī Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP) aicina Krāslavas novada izglītības iestāžu skolēnus un pedagogus ņemt dalību skolēnu pašpārvalžu līderu labās prakses diskusiju pēcpusdienā š.g. 23.maijā plkst.12.00 Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Tikšanās telpā. Dalība iepriekš ir jāsaskaņo.

Skolēni tiek aicināti dalīties jauniešu līdzdalības projektos kā piemēram, dalība programmā Erasmus+ u.c. pasākumos, sniedzot prezentācijas un stāstījumus. Savukārt novada bibliotēku speciālisti nodrošinās radošās aktivitātes jaunatnes iesaistei vides pilnveidē un līdzdalībā. 

Pasākuma viesis - Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece un projektu vadītāja Evija Djatkoviča. Diskusijas raitu gaitu nodrošinās moderatore Krāslavas ģimnāzijas vēsture un sociālo zinību skolotāja Dz. Rateniece.

Domu apmaiņu - orientēšanās kultūras tradīcijās multinacionālā vidē rosinās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas latviešu valodas un krievu valodas skolotāja I.Gončarova.

Pasākumā laipni aicināti Krāslavas pašvaldības informatīvā izdevuma reportieris un Dagdas KC sabiedrisko attiecību speciāliste.

 
      Atpakaļ