118463

Iedzīvotājus aicina pakalpojumu pieteikšanai izmantot e-adresi
28.10.2021


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) atgādina, ka kopš 2018. gada 1. jūnija iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir pieejama oficiālā elektroniskā adrese (turpmāk - e-adrese). E-adrese ir drošs, uzticams un aizsargāts elektroniskas saziņas pakalpojums, ar kura palīdzību iedzīvotāji un uzņēmumu pārstāvji, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv izveidotu kontu jeb pastkastīti, var veikt oficiālu, elektronisku saraksti ar valsts un pašvaldību iestādēm un otrādi.

E-adresē īstenota saziņa ir pielīdzināta un tiesiski aizstāj "ierakstītas vēstules" sūtījumu. Lai nodrošinātu nepieciešamo korespondences konfidencialitātes, uzticamības un integritātes līmeni, piekļuve e-adresei iespējama tikai ar kvalificētiem personas elektroniskās identifikācijas līdzekļiem (eID karti, eParaksts un eParaksts mobile). To nosaka Oficiālās elektroniskās adreses likuma 7. panta otrā daļa. Papildus, ziņojums e-adresē tiek šifrēts. Ziņojuma saturs redzams tikai nosūtītājam un saņēmējam. Līdz ar to, e-adrese nodrošina arī valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanai nepieciešamo drošības līmeni, t.sk., fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju saturošu sūtījumu apriti.

Iedzīvotāju un uzņēmumu saziņai ar iestādēm situācijās, kurās saziņa (tajā skaitā, pakalpojumu pieteikšana un saņemšana) līdz šim tika īstenota ar e-pastu komunikācijas vai Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā e-pakalpojuma "Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana" (iepriekš ar nosaukumu "Iesniegums iestādei") palīdzību, VARAM aicina izmantot iestādes nodrošinātus specializētos e-pakalpojumus vai e-adresi. E-adrese nodrošina drošu komunikāciju atbilstoši ierobežotas pieejamības informācijas statusam, atšķirībā no e-pasta nešifrētas sarakstes. VARAM nerekomendē izmantot nešifrētu e-pasta komunikāciju saziņai, ņemot vērā pastāvošos kiberdrošības riskus, kas saistīti ar e-pastu iespējamu adresātu un satura viltošanu, kā arī iespējamu e-pasta saturu publiskošanas risku datu pārraides laikā starp e-pasta pakalpojumu sniedzējiem.

VARAM atgādina, ka e-pakalpojuma "Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana" izveides un darbības mērķis, atbilstoši Iesnieguma likuma mērķim, ir nodrošināt Iesniegumu likumā ietverto sabiedrības līdzdalības iespēju – priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšanu par iestādes pārvaldīto jomu (tai skaitā, par iestādes darbu). Šis e-pakalpojums nav paredzēts iestādes pakalpojuma pieteikšanai vai dokumentu iesniegšanai iestādē. Šī e-pakalpojuma nodrošināšanā izmantotie, nepieciešamie personas elektroniskās identifikācijas līdzekļi atbilst e-pakalpojuma izveides mērķī paredzētajam, bet vispārējā gadījumā neatbilst drošas identifikācijas vajadzībām attiecībā uz pakalpojumu pieteikšanu iestādēm.

      Atpakaļ