130000

Grāmatu apskats “No senākā līdz jaunākajam izdevumam”
Apskatīt komentārus (0)


11.09.2023


Krāslavas novada bibliotēka izveidojusi izstādi un virtuālo izstādi "No senākā līdz jaunākajam izdevumam" par dažādu grāmatu pārizdevumiem, kas atrodami Krāslavas novada bibliotēkas fondā, kā arī bibliotēkas darbinieku un lasītāju mājas bibliotēkās.

 

Izstādē "No senākā līdz jaunākajam izdevumam" iekļautas 29 grāmatas no 11 autoriem, kuru daiļdarbi ir izdoti atkārtoti. 

Bieži pārizdotās grāmatas liecina to, ka šī literatūra ir pieprasīta, populāra. Vissenākā grāmata šajā izstādē ir Franča Trasuna "Fabulas" (Reigā, 1924).

Izstāde notiek pasākumu cikla "Latviešu grāmatai 500" ietvaros.

Izstādes grāmatu saraksts: 

Apsīšu, Jēkabs. Bagāti radi. Pie pagasta tiesas. – Rīga: Liesma, 1965.

Apsīšu, Jēkabs, Apsischu Jehkaba Raksti. – Rīga: A. Gulbja apgādība, 1925.

Aspazija. Kopoti raksti. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2017.

Aspazija. Kopoti raksti. – Rīga: Liesma, 1986.

Aspazija. Kopoti raksti. – Rīga: Liesma, 1988.

Birznieks-Upītis, Ernests. Pastariņa dienasgrāmata. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.

Birznieks-Upītis, Ernests. Pastariņa dienasgrāmata. – Rīga: LVI, 1958.

Birznieks-Upītis, Ernests. Pastariņa dienasgrāmata. – Rīga: Zvaigzne, 1984.

Grebzde, Irma. Sermūkšļu pagasta ļaudis. – Altgarge: Jāņa Alkšņa apgāds, 1947.

Grebzde, Irma. Sermūkšļu pagasta ļaudis. – Rīga: Madris, 1999.

Grīns, Aleksandrs. Nameja gredzens. – Altgarge: Alksnis, 1947.

Grīns, Aleksandrs. Nameja gredzens. – Rīga: Zinātne, 1989.

Grīns, Aleksandrs. Nameja gredzens. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1996.

Jaunsudrabiņš, Jānis. Ar makšķeri. – Rīga: Liesma, 1968.

Jaunsudrabiņš, Jānis. Ar makšķeri. – Rīga: Elpa, 2002.

Jaunsudrabiņš, Jānis. Ar makšķeri (Ūdeņi). – [Neretas novads]: Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs "Riekstiņi", 2021.

Manas grāmatas, mans laiks 1514. – Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, ©2015.

Latviešu-vācu / vācu-latviešu vārdnīca. – Rīga: Avots, 2002.

Celmrauga, Imanta. Vācu-latviešu vārdnīca. – Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1960.

Freinbergs K. Vācu-latviešu vārdnīca. – Rīga: Valtera un Rapas akc. sab. izdevums, 1928.

Niedra, Aīda. Kārdinātāja. – Rīga: Avots, 1992.

Niedra, Aīda. Kārdinātāja. – Rīga: Ernesta Kreišmaņa izdevniecība, 1942.

Pumpurs, Andrejs. Lāčplēsis. – Rīga: Annele, 2002.

Pumpurs, Andrejs. Lāčplēsis. – Rīga: Sol Vita, 1995.

Pumpurs, Andrejs. Lāčplēsis. – Rīga: Zinātne, 1988.

Pumpurs, Andrejs. Lāčplēsis. – Rīga: Zvaigzne ABC, XXXX.

Trasuns, Francis. Fabulas. – Rēzekne: Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2014.

Trasuns, Francis. Fabulas. – Rēzekne: Latgolas Kultūras centrs, 1993.

Trasuns, Francis. Fabulas. – Reigā: Izdevejs "LETA", 1924.

 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA