EDICA ziņu lapa Nr.1
Apskatīt komentārus (0)


12.03.2018


Nākusi klajā EDIC Austrumlatgalē šogad pirmā ziņu lapa.

“EDIC Austrumlatgalē” ieguvis finansējumu nākamajam periodam, kļūstot par vienīgo biroju Latgalē, citi projekti tiek realizēti Liepājā, Jelgavā, Venspilī, Gulbenē un Valmierā. Par jaunajiem projekta partneriem kļuvusi Rēzeknes pilsētas dome un Rēzeknes centrālā bibliotēka. Tāpat kā iepriekšējā laika posmā, tiks sniegta informācija par dalību Eiropas Savienības projektos un iespējām iegūt finansējumu.

2013.-2017.gadā Rēzeknes novada pašvaldība piedalījās Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā rīkotajā konkursā “Tīkla Europe Direct informācijas centru uzturētājstruktūru atlase 2013. -2017.gadam” un sadarbībā ar Ludzas, Preiļu un Krāslavas bibliotēkām ieguva finansējumu darbam ar ES informāciju. Lai informētu sabiedrību, tika gatavoti videomateriāli un ziņu lapas, organizēti semināri un citi pasākumi.

Pašvaldība aktīvi piedalās sabiedrības informēšanā par ES aktualitātēm jau kopš 2003. gada, bet 2005. gadā Rēzeknes rajona padome ieguva finansējumu projektā „Europe Direct informācijas tīkla informācijas punktus uzturošo struktūru izveide 2005.–2008.gadā”. Projekta partneri bija Balvu, Ludzas, Krāslavas un Preiļu rajonu padomes un Preiļu pilsētas dome. Projekta rezultātā tika organizēti sabiedrības informēšanas pasākumi dažādām iedzīvotāju mērķgrupām Austrumlatvijā (Balvu, Krāslavas, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes rajonos un pilsētās); gatavoti un izplatīti informatīvie materiāli Balvu, Krāslavas, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes rajonos un pilsētās par ES politiku un tās ieviešanas instrumentiem reģionu attīstībai, kā arī celta Austrumlatgales ES tīkla darbinieku kapacitāte. Projektā iesaistītie darbinieki guva lielu teorētisku un praktisku pieredzi darbā ar ES jautājumiem, apmeklējot kursus, gatavojot projekta atskaites, kā arī rīkojot dažādus ar ES jautājumiem saistītus pasākumus Austrumlatgalē, Latvijā un ārzemēs.
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA