126543

Daugavas loki – UNESCO nacionālais dārgums
10.10.2022


No šī gada 10. līdz 16. oktobrim norisināsies UNESCO nedēļa, kuras laikā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina izzināt, novērtēt un apceļot kultūras un dabas mantojumu Latvijā, kopā svinot Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību 50. gadadienu.

Latvijas mantojuma vietas, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā un Latvijas nacionālajā sarakstā, ir Rīgas vēsturiskais centrs, Strūves ģeodēziskais loks punkti Jēkabpilī un Sestukalnā, Grobiņas arheoloģiskais ansamblis, Kuldīga, Daugavas loki un Rundāles pils, dārzs un meža parks; minētajās vietās interesenti Visas UNESCO nedēļas garumā, bet jo īpaši nedēļas nogalē, varēs piedalīties tematiskos pasākumos, piemēram, izzinošās pastaigās, lekcijās un spēlēs.

Krāslavas un Augšdaugavas novados UNESCO dārgums ir Augšdaugavas ieleja un tās loki no Piedrujas līdz Daugavpilij, kas veido unikālu pasaules ziemeļu puslodes lielo upju nepārveidotu posmu. Daugava un tās deviņi izcilie loki savu tecējumu  izveidoja jau pirms 13-15 tūkstošiem gadu, pēc ledus laikmeta. Teritorijas ģeomorfoloģiskā savdabība ir pamats bagātīgām un retām floras un faunas sugām, kā arī izcilām ainaviskām vērtībām. Tas ļāva 1990. gadā izveidot aizsargājamo ainavu apvidu „Augšdaugava” ar dabas parku „Daugavas loki”. 2004. gadā šo teritoriju iekļāva Eiropas Savienības īpašas nozīmes Natura 2000 tīklā, bet 2011. gadā tā tika iekļauta UNESCO Latvijas nacionālajā sarakstā. Augšdaugavas dabas kapitāla unikalitāti pastiprina senās cilvēku apmešanās vietas Daugavas krastos un upes nozīmīgais tirdzniecības ceļš kopš vikingu sirojumiem līdz pat Lielajam Ziemeļu karam. Līdz šodienai saglabājies kultūrvēsturiskais mantojums ir radījis unikālu daudzkultūru un daudzvalodu vidi, kas izpaužas arhitektūras, reliģijas, seno pilskalnu, vietvārdu un tradīciju vērtībās. 

UNESCO nedēļas laikā Daugavas loku plašo teritoriju iespējams apmeklēt gan patstāvīgi, gan piesakoties uz ekskursiju Tūrisma informācijas centros. Daugavas loku dabas, kultūras un sakrālos pieturpunktus, iepriekš piesakoties, iespējams skatīt arī no Daugavas puses, ceļojot ar kuģīti “Dinaburga”. Apmeklētāji tiks gaidīti gan parkos, gan muzejos un mantojuma vietās, zemnieku saimniecībās un dabas takās: Jezupovas muižas parkā, Naujenes novadpētniecības muzejā, Dinaburgas pils takā, Vasargelišķu skatu tornī, Slutišķu gravu takā, Slutišķu sādžā, Markovas takā, Adamovas dabas takā, zemnieku saimniecībā “Kurmīši”, Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksā, Piedrujas pagasta muzejā, Priedaines skatu tornī, zirgu sētā “Klajumi”, Lielbornes muižā un parkā, Červonkas muižas pilī un parkā. Plašāka informācija par apskates vietām Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrā, kā arī mājas lapās: www.visitkraslava.com un www.visitdaugavpils.lv. Apmeklējot pierobežu, lūgums neaizmirst par nepieciešamību saņemt speciālās Robežsardzes atļaujas.

Daloties ar savu pieredzēto sociālo tīklu platformās, ieteicams lietot mirkļbirkas #UNESCOnedēļa2022 un/ vai #UNESCOLatvijasDārgumi.

Nedēļas laikā tiks organizēti arī daudzi citi pasākumi, piemēram, piektdien, 14. oktobrī plkst. 20.00 ikviens interesents, gan skolēni, gan pieaugušie, ir aicināti izzināt UNESCO Pasaules mantojuma programmu un tajā iekļautās pasaules un Latvijas kultūras un dabas mantojuma vietas, piedaloties tiešsaistes erudīcijas spēlē. Reģistrācija spēlei drīzumā tiks izziņota UNESCO LNK tiešsaistes vietnē.

Vairāk informācijas Par UNESCO nedēļu var atrast: https://www.unesco.lv/lv/jaunums/unesco-nedela-2022-aicina-izzinat-un-apcelot-kulturas-un-dabas-mantojumu-latvija

Informāciju apkopoja:

Ināra Dzalbe,

Krāslavas novada Attīstības nodaļas vadītāja

Foto: Inese Minova

 

 
      Atpakaļ