Bibliotēka saņēma metodisko materiālu kopu „Vitamīns ES”
10.05.2018


 

Krāslavas novada centrālā bibliotēka (Krāslavas ESIP)  saņēma metodisko materiālu kopu „Vitamīns ES”.

„Vitamīns ES” mērķis ir sekmēt mūsdienīgu mācību procesu, pilnveidojot skolēnu zināšanas un izpratni par Eiropas Savienību (ES) un Latviju, stiprināt skolēnu pilsoniskuma un līdzdalības apziņu un prasmes.

 Materiāli veidoti, ļaujot bērniem iepazīt un runāt par sev tuviem un interesantiem tematiem – katrs pats, daba, vide, valoda, dzīve sabiedrībā, Latvija un citas ES dalībvalstis.

„Vitamīns ES” ietver materiālus (Eiropas alfabēts, mērlenta „Augu Latvijā un Eiropā”, Eiropas domino, Bingo, spēļu kārtis u.c.), metodiskos ieteikumus darbam.

Ar visiem materiāliem var iepazīties Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā.

Pagastu bibliotēku darbinieki tos var līdzi paņemt un izmantot savu pasākumu organizēšanā.
      Atpakaļ