115757

Bagātini savu dzīvi dāvinādams!
Apskatīt komentārus (0)


02.02.2021


Katrs cilvēks jau no bērnības ir zinātkārs. Viņam nepietiek ar to, ko viņš redz, dzird un jūt. Viņam gribas arī vairāk zināt. Ja šādam cilvēkam ir iespēja lasīt labu grāmatu, viņš tur atrod nepieciešamās atbildes.

Tautas vēsture ceļ viņa pašapziņu, ievērojamu cilvēku darbi paplašina viņa redzesloku, dzejoļi bagātina jūtu pasauli, bet sadzīvisku notikumu tēlojumi rakstnieku darbos izgaismo dzīves gaišās un tumšās puses.

Lasot cilvēks mācās dzīvot, domāt un spriest. Viņa gars top brīvāks, cilvēka tikumiskā izjūta kļūst tīrāka, un viņa paša dzīve – gaišāka.

Grāmatai visos laikos ir bijusi liela nozīme cilvēka dzīvē, īpaši tagad, kad tās palīdz pārdzīvot pandēmijas laiku.

Ik gadu bibliotēkas krājums papildinās ar vērtīgiem dāvinājumiem. Dāvinātāji ir juridiskās organizācijas un privātpersonas – skolotāji, mediķi, juristi, vienkārši strādājošie un arī bezdarbnieki.

Atzīmējot Draudzīgā aicinājuma dienu, vēlamies teikt visiem paldies saviem lasītājiem, atbalstītājiem, labvēļiem, kuri bija ieinteresēti Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas krājuma veidošanā un līdz ar to mūsu fonda papildināšanā.

Bibliotēkas kolektīvs izsaka lielu pateicību visiem tiem 69 lasītājiem, kuri 2020. gadā bija atsaucīgi un brīvprātīgi uzdāvināja grāmatas - vairāk nekā 1020 iespieddarbus. Bibliotēkas krājums šogad papildinājās ar 147 jaunām grāmatām, pārējās nonāca pagastu bibliotēku plauktos.

Pateicamies Krāslavas novada domei, Vēstures un mākslas muzejam, Latgales kultūras centra izdevniecībai, laikrakstam „Ezerzeme” un citiem ziedotājiem. Mūsu atbalstītāju vidū ir Kultūras un Ārlietu ministrijas, TPI Latvijas Institūts, A/S „Pasažieru vilciens”, biedrības „Ascendum”, „Centrs Marta” un citi.

Atzinības vārdus sakām Latgales pavārgrāmatas recepšu teicējiem no Krāslavas, Dagdas, Riebiņu, Ilūkstes, Zilupes, Aglonas, Daugavpils, Rēzeknes, Ludzas, Viļakas un Balvu novadiem, īpaši publisko bibliotēku darbiniekiem, kas ieguldīja personīgo artavu un piesaistīja domubiedrus. Milzīgs paldies Krāslavas novada Tūrisma informācijas centram par iespēju piedalīties vērienīgā darba procesā, apkopojot Latgales reģiona un Krāslavas novada tradicionālās receptes, kura rezultātā 2020.–2021. gadā visas Latgales publiskās bibliotēkas saņems vērtīgu kultūras mantojuma grāmatu. Paldies Latvijas Bibliotekāru biedrībai par administratīvu atbalstu, kas tika sniegts Krāslavas novada Centrālajai bibliotēkai, piedaloties minētajā projektā.

Šogad ikgadējo pateicības vakaru grāmatu dāvinātājiem janvārī sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī bibliotēka sarīkot nespēj. Tomēr ir arī priecīga vēsts - pasākumu plānojam rīkot šī gada maijā, protams, kad epidemioloģiskā situācija uzlabosies.

Vēlreiz liels, liels paldies visiem, kas šajā grūtajā laikā ir un paliek ar mums, ir uzticīgi grāmatai, bibliotēkas pakalpojumiem, izrāda iecietību savos spriedumos!

Mēs centīsimies piedāvāt vairāk interesantu grāmatu un preses izdevumu, daudzveidot pasākumus, stāstīt par aktualitātēm bibliotēkas un novada domes tīmekļvietnēs. Sekojiet aktuālajai informācijai arī sociālajos tīklos!

Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas kolektīva vārdā -
direktore Valentīna Magidas
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA