2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2010 |
Inventarizācija KNCB Bērnu literatūras nodaļā
6 Bildes.
Oskara Peipiņa koncerts bibliotēkā
7 Bildes.
Ivetas Alžanovas izšūto grāmatzīmju izstāde
4 Bildes.
Rakstu raksti simtgadei
7 Bildes.
Seminārs ar DU profesori, Dr.philol. Maiju Burimu
8 Bildes.
Rakstaino cimdu adīšanas meistarklase ar Ingu Maijeri
10 Bildes.
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ilūkstes novadu
23 Bildes.
Izstāde 'Svilpaunieki Plus'
16 Bildes.
F. Lukaševiča gleznu izstādes atklāšana
4 Bildes.
“Nemateriālā mantojuma popularizēšana Latgales bibliotēkās”
56 Bildes.
Projekta Iedzīvotāji veido savu vidi noslēguma pasākums
9 Bildes.
Aleksandra Maksimova fotoizstādes atklāšana
9 Bildes.
Pie mums ciemojās Saldus kolēģi
9 Bildes.
Dokumentālo filmu maratons par Krāslavu
6 Bildes.
Mācības 'ē! Mana “Latvija.lv.” Dari digitāli!”
4 Bildes.
Alberta Balttura grāmata 'Pagājušās dzīves takas'
5 Bildes.
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju
9 Bildes.
Skaidrītes Rubenes rokdarbu izstāde
9 Bildes.
Krāslavas NC bibliotēkā ciemojas Ilūkstes kolēģi
4 Bildes.
Viktorīna "Krāslavas novads Latvijas 100 gadu pinumā"
4 Bildes.
Aināra Kadiša grāmata 'Sibīrijas piezīmes. Vitimas upes noslēpumi'
5 Bildes.
'Kontrasti' - melnbaltie foto portreti
4 Bildes.
Krāslavas un Dagdas novadu bibliotekāru seminārs
4 Bildes.
Kad tapa pilsēta Daugavas krastā
4 Bildes.
Tematisks pasākums skolēniem "Mobila drošība"
16 Bildes.
Tematisks pasākums "Es dzīvoju Aronsona ielā"
15 Bildes.
Mārītes Trifonovas porcelāna leļļu kolekcija
9 Bildes.
Krāslavas un Dagdas novada bibliotekāru seminārs
10 Bildes.
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Aizkraukli
11 Bildes.
Ziemassvētku eglīšu rotājumu izstāde
12 Bildes.
Birutas Eglītes grāmatas "Ceturtais bauslis" prezentācija
7 Bildes.
Radošā darbnīca "Sapņu ķērājs", vada Daina Pauliņa
6 Bildes.
Elvīra Mihailovska māca karvinga mākslu
8 Bildes.
Tikšanās ar rakstnieku Aleksandru Jakimovu
5 Bildes.