Lasītava



LASĪTAVA
 
Saviem grāmatu lietotājiem mēs piedāvājam:
 • Periodiskos izdevumus latviešu un krievu valodā;
 • Uzziņu literatūru: enciklopēdijas, vārdnīcas, vērtīgāko nozaru literatūru;
 • Tematiskās mapes par dažādām aktuālām tēmām;
 • Kartotēkas:
  • Populārāko interneta adrešu kartotēku.
  Lasītavā atrodas Eiropas Savienības informācijas punkts.
   
  Tiek rīkotas literatūras skates un izstādes.
   
  Lasītājiem ir pieejami deviņi datori ar interneta pieslēgumu.
   
  Savā darbā interesenti var izmantot datu bāzes: LETONIKA, LURSOFT, LIKUMI.LID.
   
  Pastāv iespēja pasūtīt nepieciešamo literatūru  SBA kārtā no citām lielākām bibliotēkām.

   
  Lasītavas tematiskās mapes:
   

  Nodaļa

  Mapes nosaukums

  0

  Vispārīga nodaļa

  1

  Filozofija. Psiholoģija. Loģika. Ētika

  2

  Reliģija

  3

  Latvijas izcilie ļaudis

  3

  LR prezidente Vaira – Vīķe Freiberga

  3

  Valsts prezidents Valdis Zatlers

  32

  Politika. Politoloģija

  33

  Latgales ceļš uz izaugsmi

  33

  Ekonomika. Tautsaimniecība

  34

  Tiesības. Juridiskas zinātnes

  35

  Valsts administratīvā pārvalde. Kara lietas

  37

  Izglītība. Mācīšana. Audzināšana. Brīvais laiks

  39

  Etnogrāfija

  39

  Latviešu tautas svētki un tradīcijas

  39

  Līgo svētki

  39

  Mātes diena

  39

  Kāzas

  39

  Ziemassvētki

  39

  Lieldienas

  39

  Sv.Valentīna diena

  5

  Matemātika. Dabas zinātnes

  57

  Bioloģijas zinātnes

  58

  Botānika

  59

  Zooloģija

  61

  Medicīna

  613.8

  Alkoholisms

  613.8

  Narkomānija

  613.8

  Smēķēšana

  616.9

  AIDS

  62

  Inženierzinības. Tehniskas zinātnes

  63

  Lauksaimniecība

  64

  Mājturība. Mājsaimniecība. Komunāla saimniecība

  67/68

  Dažādas rūpniecības un amatniecības nozares

  70

  Māksla. Vispārīgi jautājumi

  71

  Apdzīvotu vietu plānošana

  72

  Arhitektūra

  73

  Tēlniecība. Keramikas māksla

  74

  Zīmēšana un rasēšana. Dizains. Lietišķā māksla. Daiļamatniecība

  75

  Glezniecība

  75

  Latviešu glezniecība. Latviešu mākslinieki

  75

  Aizrobežu glezniecība. Aizrobežu mākslinieki

  78

  Mūzika

  79

  Izrādes. Izklaide. Sports

  81

  Valodniecība

  82 L  

  Latviešu rakstnieki

  82 L  

  Zenta Mauriņa

  82 L  

  Jānis Rainis

  82 L  

  Anna Rancāne

  82 L  

  F.Trasuns

   

  Represēto un trimdas dzejnieku dzeja par Latviju

  82 L  

  Atgriezti savai tautai

  82 K

  Krievu rakstnieki

  9 L  

  Latgales vēsture

  9 L  

  Latvijas vēsture

  9 L  

  Lāčplēša diena. 18.novembris – LR proklamēšanas diena

  9 L  

  Latvijas prezidenti

  90

  Arheoloģija. Vēstures palīgdisciplīnas

  91 L  

  Latvijas ģeogrāfija

  91

  Āfrikas ģeogrāfija

  91

  Amerikas ģeogrāfija

  91

  Austrālijas un Okeānijas ģeogrāfija

  91

  Atsevišķu valstu ģeogrāfija (A – Z)

  91

  Salas, arhipelagi, pussalas

  Lf

  Latviešu folklora

   

  Latvieši aizbrauc. Vai atgriezīsies? 

   

  Lasītava apmeklētājiem piedāvā preses izdevumus:
   
  Diena
  Ieva
  Лилит 
  Latvijas Avīze
  Burda
  Караван историй
  Vietējā Latgales Avīze
  Ievas virtuve
  Коллекция Караван историй
  Latgales Laiks
  Ilustrētā Pasaules Vēsture
  Чудеса и приключения 
  Ezerzeme
  Ilustrētā Zinātne
  Приусадебное Хозяйство 
  Эзерземе
  Dārza pasaule
  Смена
  Вести Сегодня
  Katoļu Dzeive
  Рыболов

  Mājas viesis
  Домашний очаг

  Deko
  Детективы Искателя
   
  Ievas māja
  Лена - рукоделие
   
  Mistērija
  Добрые советы
   
  Mūsmājas
  Здоровье
   
  Privātā Dzīve
  Делайте сами
   
  Annas Psihologija
  Крестьянка
   
  Rokdarbu Vācelīte
  Вязание - ваше хобби
   
  Santa
  Cosmopolitan
   
  36,6 C
   
   
  A12 - ceļš uz Latgali
   
   

   
   
   
   
   
   


   



        Atpakaļ