Krāslavas NCB bērnu literatūras nodaļa

Adrese: Dīķu ielā 5, (3.stāvs), Krāslavā, LV-5601

Tālrunis: +371 6 5623572

E-pasts: kraslavasbiblioteka@inbox.lv

Blogs: http://kraslavasbernubiblioteka.blogspot.com/

Nodaļas vadītāja: Viktorija Urbanoviča 

Bērnu literatūras nodaļas darba laiks:

 Pirmdiena 1100-1800
 Otrdiena 1100-1800 
 Trešdiena 1100-1800 
 Ceturtdiena 1100-1800 
 Piektdiena 1100-1800 
 Sestdiena slēgta
 Svētdiena slēgta

Bērnu literatūras nodaļas darba laiks vasaras periodā (no 01.06. līdz 31.08.): 

 Pirmdiena 1000-1700
 Otrdiena 1000-1700 
 Trešdiena 1000-1700 
 Ceturtdiena 1000-1700 
 Piektdiena 1000-1700 
 Sestdiena slēgta
 Svētdiena slēgta
 

Galvenie darba rādītāji 2016. gadā

Lietotāju skaits - 1051
Izsniegumu skaits - 10816
Apmeklējumu skaits – 13090
Datora pakalpojumu izmantošana - 4725

Bibliotēkas krājums - 7990
(tajā skaitā grāmatas - 7453)
Jaunieguvumi (grāmatas un periodika)- 510 (grāmatas - 376)


Līdzekļi grāmatu iegādei:
1. Pašvaldības līdzekļi - EUR 1534,13 (grāmatām - 1148,15 un periodikai - 385,98).
2. Dāvinājumi (Grāmatu svētki, dažādas organizācijas, privātpersonas) - EUR 467,52.
3. Bērnu žūrija - EUR 107,71.

Jaunas grāmatas 2016. gadā:
*no pašvaldības līdzekļiem -205 grāmatas;
*dāvinājumi - 158 grāmatas;
*Bērnu un jauniešu žūrija - 16 grāmatas.