Bērnu Literatūras nodaļa aprīlī piedāvā:

Izstādes:

 "..."

Pasākumi: 

 05.04. plkst.11.00 "..."

 

Bērnu Literatūras nodaļa martā piedāvā:

Izstādes:

 "..."

Pasākumi: 

 01.03. plkst.11.00 "..."

 

Bērnu Literatūras nodaļa februārī piedāvā:

Izstādes:

 "..."

Pasākumi: 

 01.02. plkst.11.00 "..."

 

Bērnu Literatūras nodaļa janvārī piedāvā:

Izstādes:

 "..."

Pasākumi: 

 01.01. plkst.11.00 "..."