Kurus sociālos tīklus izmanto Europe Direct Informācijas centrs Austrumlatgalē?
Draugiem.lv un Facebook.com 28.57 28.57 %
Twitter un Draugiem.lv 0.00 0.00 %
Twitter un Facebook.com 7.14 7.14 %
Twitter, Draugiem.lv, Facebook.com 64.29 64.29 %
Kopā nobalsojuši: 14