Vai lasāt bibliotēkā vai internetā Europe Direct Informācijas centra Austrumlatgalē informatīvos biļetenus?
33.33 33.33 %
66.67 66.67 %
Kopā nobalsojuši: 33